Har vi något val? Äldre bosniska flyktingar om sin situation som äldre i Sverige

DSpace Repository

Har vi något val? Äldre bosniska flyktingar om sin situation som äldre i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Har vi något val? Äldre bosniska flyktingar om sin situation som äldre i Sverige
Author Bodic, Mica
Date 2006
English abstract
Do we have any choice? Elderly Bosnian refugees about their situation as elderly in Sweden.
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om hur äldre bosniska kvinnor uppfattar sin situation som äldre här i Sverige. Mitt mål har varit att se bortom de stereotypa uppfattningarna om invandrare som kulturellt avvikande grupp. Genom att göra en kvalitativ studie och lyssna på deras egna berättelser fick jag en djupare förståelse för deras livsvärld. Jag har redogjort för hur deras situation ser ut i praktiken, vilka behov de har, hur de ser på sin framtid och sin omgivning i det nya landet. Resultatet tyder på en ambivalens mellan ångesten att belasta sina barn och skräcken för isolering och passivisering på ett ålderdomshem på grund av otillräcklig språkkunskap.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bosnier
flyktinskap
kvinnor
utanförskap
offentlig vård
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/2900 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics