Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion

DSpace Repository

Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion
Author Nilsson, Oskar ; Niklasson, Elin
Date 2019
English abstract
Digital devices have a bigger impact on our daily lives than ever before. The digitalization also occurs in the production process of the building sector. The use of digital devices and programs need to increase to make production more effective. Construction companies and even the Swedish parliament invest in this development. The aim of this study is to map the usage of digital support by workers in different construction trades. The study researches what level of digital skills the building sector expect construction workers to possess and how four different construction trades differ with regards to digitalization. The methods used to produce this study were interviews, a poll, a literature study and a workshop. Four categories were identified during the literature study, namely: digital tools, product information, manufacturing information and company resources. As digitalization is a transformational undertaking, “attitude” was added as a fifth category. Plumbing and ventilation is the trade where the production has been digitalized the most out of the four different trades. All construction workers are expected to be able to handle a smartphone but the expectations beyond that differ because the different trades utilize digital tools and programs to a varied extent.
Swedish abstract
I dagens samhälle tar digitala verktyg allt större plats och digitaliseringen sker även inom produktionen i byggsektorn. För att effektivisera produktionen behöver användandet av digitala verktyg och program öka. Företag i branschen och även Sveriges riksdag satsar på denna digitalisering. Även byggindustrins yrkesnämnd är intresserade av att bidra till denna utveckling och undersöker hur införandet av digitalisering i utbildning kan utvecklas. Syftet med studien är att kartlägga användningen av digitalt stöd i byggproduktionen för olika yrkesgrupper. I studien undersöks vilka digitala kunskaper och färdigheter byggbranschen efterfrågar hos yrkesarbetare och hur delbranscherna bygg, anläggning, VVS och el skiljer sig i digital utveckling. För att samla empiri till resultatet har metoderna semistrukturerade intervjuer och enkät använts. Resultat från en litteraturstudie och information från en workshop har använts för studiens bakgrund och teori. Utifrån litteraturstudien konstateras det att de flesta digitala hjälpmedel i byggproduktion kan delas upp i fyra kategorier, digitala verktyg, produktinformation, tillverkningsinformation och företagsresurser. Då digitalisering av byggproduktion innebär förändringsarbete i organisationer adderas även inställning som en femte kategori. I studien diskuteras faktorer som kan hindra den digitala utvecklingen. Det konstateras att VVS är den delbransch där produktionen är mest digitaliserad, elbranschen ligger inte långt efter. Sedan följer bygg och sist anläggningsbranschen. Alla yrkesarbetare förväntas kunna hantera en smartphone, sedan skiljer sig förväntningarna mellan de olika branscherna eftersom användningen av digitala verktyg och program varierar.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Digital
Verktyg
Yrkesarbetare
Kompetens
Sverige
3D-modell
Handle http://hdl.handle.net/2043/29003 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics