"Det är aldrig acceptabelt att utöva våld mot en partner, om inte..."

DSpace Repository

"Det är aldrig acceptabelt att utöva våld mot en partner, om inte..."

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det är aldrig acceptabelt att utöva våld mot en partner, om inte..."
Author Johansson, Agnes ; Östholm, Zoraya
Date 2019
English abstract
The purpose of this study was to examine attitudes regarding physical and sexual dating violence and knowledge of two swedish laws: “samtyckeslagen” and “grov kvinnofridskränkning”, amongst Swedish adolescents in the ages of 16 to 19 years old. To be able to fulfill the purpose of this study, a survey was distributed to different high schools in Malmö which the adolescents at the schools answered. The results from our study show that adolescents have a low tolerance for dating violence, regarding physical and sexual abuse. Although boys showed a greater acceptance towards physical and sexual abuse than girls. The acceptance for using physical and sexual abuse was greater in a non defined relationship, than in a defined relationship. Most adolescents had some knowledge of “samtyckeslagen” but very few knew of “grov kvinnofridskränkning”. This study was of an explorative nature which effects how the results can be used. Our results have shown that more thorough studies regarding dating violence should be done. Which would generate a deeper understanding for attitudes and therefore acceptance towards dating violence.
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att undersöka ungdomars attityder gällande fysiskt samt sexuellt våld i en känslomässig relation samt deras kännedom om samtyckeslagen och grov kvinnofridskränkning. För att kunna besvara syftet har enkäter delats ut på gymnasieskolor i Malmö vilka ungdomar i åldrarna 16 till 19 år har besvarat. Resultatet visar att det finns en generellt låg acceptans avseende fysiskt och sexuellt våld i en känslomässig relation, för både tjejer och killar. Däremot visar killar en någor högre acceptans än tjejer. Acceptansen för sexuellt våld visade sig även vara något högre i en icke definierad relation jämfört med en fast partnerrelation. Vidare visar resultatet att majoriteten av ungdomarna känner till samtyckeslagen. Däremot är kännedomen om grov kvinnofridskränkning och dess innebörd låg. Den här undersökningen är av explorativ ansats vilket påverkar resultatens generaliserbarhet. Om en mer djupgående forskning av ämnet utförts, hade det troligen genererat en mer beskrivande bild avseende acceptansen för våld i en känslomässig relation.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject (Dating violence) (attitudes) (adolescents) (sexual abuse) (physical abuse) (knowledge of the law)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29013 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics