En enkätundersökning om betydelsen för gymnasieelevers fysiska och mentala hälsa i relation till ämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

En enkätundersökning om betydelsen för gymnasieelevers fysiska och mentala hälsa i relation till ämnet idrott och hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En enkätundersökning om betydelsen för gymnasieelevers fysiska och mentala hälsa i relation till ämnet idrott och hälsa
Author Olsson, Jesper
Date 2019
English abstract
We have very high demands on ourselves and each other in today's society. For many young people, the school is one of the first sources of health or ill-health they encounter. Mental and physical ill-health today is something that is often talked about in the media, in schools and around us very often, not least in my education. As a future high school teacher in physical education, I would like to investigate whether the subject of physical education can have a positive or negative effect on the mental and physical health of high school students. The purpose of this study will then be to investigate the significance for pupils' physical and mental health in relation to the subject of physical education. The issue that permeates the study and on which the study is based is as follows: - Do high school students consider that the subject of physical education has a positive effect on their physical and mental health? To fulfill this purpose, a questionnaire survey has been conducted at a high school in Lunds Kommun, where a total of 115 high school students who have all been over the age of 18 participated. After the collected data has been analyzed, it turns out that high school students believe that the subject of physical education is a source of mental health, but above all physical health.
Swedish abstract
Vi har i dagens samhälle väldigt höga krav på oss själva och varandra. För många ungdomar är skolan en av de första källorna till hälsa eller ohälsa de kommer i kontakt med. Psykisk och fysisk ohälsa idag är något som det ofta talas om i media, i skolor och runt om oss väldigt ofta, inte minst i min utbildning. Jag som blivande gymnasielärare i idrott och hälsa vill därför undersöka om ämnet idrott och hälsa kan ha en positiv eller negativ effekt på gymnasielevers psykiska och fysiska hälsa. Syftet med arbetet blir då att undersöka betydelsen för elevers fysiska och psykiska hälsa i förhållande till ämnet idrott och hälsa. Frågeställningen som genomsyrar arbetet och som arbetet bygger på är följande: - Anser gymnasieelever att ämnet idrott och hälsa har en positiv effekt på deras fysiska och mentala hälsa? För att uppfylla detta syfte så har en enkätundersökning genomförts på en gymnasieskola i Lunds Kommun där totalt 115 gymnasieelever som alla varit över 18 år gamla deltagit. Efter att den data som samlats in analyserats visar det sig att gymnasieeleverna menar att ämnet idrott och hälsa är en källa till psykisk hälsa, men framförallt fysiskt hälsa.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Idrott och hälsa
gymnasieskola
hälsa
fysisk hälsa
psykisk hälsa
Physical education
high school
health
physical health
mental health
Handle http://hdl.handle.net/2043/29037 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics