Kvinnor som mördar sina intima partners

DSpace Repository

Kvinnor som mördar sina intima partners

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnor som mördar sina intima partners
Author Lana, Shebani ; Julia, Pietroczuk
Date 2019
English abstract
Background: Crime committed by women constitutes a minimal part of the overall crime rate. Generally, men are the ones committing majority of crimes. This is reflected by a lack of knowledge of female perpetrators. Purpose: The purpose of the study is to highlight the subject studied and thus increase the overall attitude towards female murderers in order to clear up the confusion when solving these cases. Method: A systematic literature study was conducted to investigate the common denominators among the female perpetrators. Result: Women commit murders in response to men's violence, usually in a relationship and in self-defense. The majority of the female perpetrators kill their intimate partner in fair of not being the victim of murder them selves, the motive strictly self-defense. The female perpetrators hold some common denominators; mental illness, the crime happen in the common home and a knife is usually the murder weapon of choice. Conclusion: The essence of proactive approach is the preventative work ahead of the crime committed. With the knowledge at hand, law enforcement need to focus on partner violence. It is obvious that the perpetrator act in fear and in self-defense, making them their own protectors when the law enforcement fails them.
Swedish abstract
Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes om de gemensamma faktorer kvinnliga mördare har. Resultat: Kvinnor mördar som svar på mäns våld i en relation, oftast i självförsvar. Ett flertal av de kvinnliga förövarna dödar en intim partner, i en nödsakad situation, som ett alternativ till att inte själv bli mördade. De tenderar att lida av psykisk ohälsa, mörda i det gemensamma hemmet och använda kniv som mordvapen. Slutsats: Kärnan i ett proaktivt tillvägagångssätt är det förebyggande arbetet innan det dödliga våldet blir ett alternativ. Med kunskapen i hand är det av stor vikt att inledningsvis fokusera på partnervåld. Det är uppenbart att den kvinnliga förövaren agerar i rädsla och i självförsvar, vilket gör dem till egna beskyddare när rättsväsendet misslyckas.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject intimt partnermord
Partnervåld
The battered woman syndrome
Kvinnor som mördar
Victim precipitation
Social kognitiv inlärningsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/29043 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics