Kultur och hemtjänst - Möten mellan hemtjänstpersonal och äldre invandrare i behov av hemtjänst

DSpace Repository

Kultur och hemtjänst - Möten mellan hemtjänstpersonal och äldre invandrare i behov av hemtjänst

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kultur och hemtjänst - Möten mellan hemtjänstpersonal och äldre invandrare i behov av hemtjänst
Author Slipac, Sanja ; Pandza, Tanja
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att se hur möte inom hemtjänsten mellan äldre invandrare och hemtjänstpersonal ser ut ur hemtjänstpersonalens synvinkel. Syftet är också att ta reda på vem som hemtjänstpersonal betraktar som äldre invandrare, samt hur begreppet beskrivs i litteraturen, hur kulturmöten i vården ser ut och vilka kulturkrockar som kan uppstå. Med vårt arbete ville vi även ta reda på vilken kunskap hemtjänstpersonal har om olika kulturer och om denna kunskap anses vara betydelsefull. Slutligen, med frågeställningarna fyra och fem, ville vi undersöka hur kommunikationen mellan äldre invandrare och hemtjänstpersonalen fungerar. Vi ville även undersöka språkets betydelse i kommunikationen, samt i skapandet av identitet. Vi delade upp arbetet i två olika undersökningar. Den ena bestod av litteraturstudier, och den andra baserades på intervjuer med sex anställda inom hemtjänsten. Vi relaterar dessa undersökningar till varandra i denna uppsats. Resultatet blev att en äldre invandrare är en person över 65 år med annan bakgrund än svensk . När det gäller kulturmöten kom vi fram till att hemtjänstpersonalen oftast har vissa kunskaper om de olika kulturer de möter i sitt dagliga arbete, men att de behandlar alla vårdtagare likvärdigt utifrån de specifika behov som respektive individ har. Vidare kom vi fram till att kulturkrockar uppstår i vårdarbetet mellan äldre invandrare och hemtjänstpersonal. De flesta kulturkrockar är kulturbetingande men kan även uppstå p.g.a. språksvårigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kultur
möten
hemtjänst
äldre
invandrare
kommunikation och identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2905 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics