Improved assembly for frame-based furniture

DSpace Repository

Improved assembly for frame-based furniture

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Improved assembly for frame-based furniture
Author Bernström, Emma ; Vigstrand, Oscar
Date 2019
English abstract
During the last century, furniture design has developed to become more financially accessible. Most furniture during the past decades is designed to facilitate the storage and transport of the product to minimise costs for the company. The company can let the customer assemble the furniture themselves at home to reduce the price even more. For customers' to be satisfied, the assembly of the furniture needs to go quickly and easily. The objective of this thesis is to improve today's assembling process of frame-based furniture with a focus on series of FAMILY A at IKEA. To gather information about what problems a customer may encounter today when assembling the furniture different methods are used such as consulting experts and internal benchmarking. A requirement and characteristics matrix is made as a guideline for what the new concepts should fulfil. To get ideas on new concepts that can improve the design, methods such as external benchmarking, patent search and brainstorming are used. The result is 19 different concepts that will improve several different problems. By consulting experts from IKEA in a focus group, one of the concepts named the Indented frame is chosen for further development. A 3-dimensional model is made to visualise the new concept and the Indented frame is adapted to existing components for wall hanging for the previous model of FAMILY A. Based on the 3-dimensional model, drawings are produced for the first prototypes. The prototypes assembly time are measured and a load test is carried out to measure the durability for the new concept. The result is that the new design has a decreased assembly time and the load test shows that there is no significant difference in durability. After the tests, the new concept is evaluated compared to the old design in view of form, function, quality, sustainability and low price. The conclusion is that the new concept would improve the furniture and the customers' experience when assembling.
Swedish abstract
Under det senaste århundrandet har möbeldesign utvecklats och designats för att bli mer ekonomiskt tillgänligt. Majoriteten av möblerna under de senaste årtiondet är designade för att underlätta fövaring och transport för att minimera kostnaden för företaget. Företaget kan låta kunden montera det själva i hemmet för att reducera priset ytterligare. För att kunderna ska bli nöjda behövs det en snabb och intuitiv monteringslösning. Detta projektets syfte är att förbättra monteringen för rambaserade möbler med fokus på FAMILJ A från IKEA. För insamling av information gällande de problem som kan komma upp när kunden monterar ihop möbler används olika metoder så som intern benchmarking och konsultering av experter. En behovs- och egenskaps matris upprättas som hjälp och riktlije för vad de nya koncepten bör upfylla. För att generera idéer för nya koncept som kan förbättra designen, används metoder så som extern benchmarking, patentsökning och brainstorming. 19 olika koncept och idéer som förbättrar och löser olika problem togs fram. Genom att konsultera experter på IKEA i en fokusgrupp väljs ett koncept ut som kallas för "Indented frame". Konceptet vidareutvecklas och en 3-dimensionel modell genereras för att visualisera det nya konceptet. Indented frame modifieras och anpassas efter dagens infästningsanordning. Baserat på den 3-dimensionella modellen skapas ritningar för tillverkning av prototyper. Prototypens monteringstid mäts och ett belastningstest utförst för att mäta hållfastheten. Resultatet är att den nya designen har en enklare monteringsprocess, snabbare monteringstid och belastningstestet visar ingen större skillnad i hållfasthet. Efter belastningstestet utvärderas det nya konceptet med dagens produkt som referens. Detta görs utifrån form, funktion, kvalité, hållbarhet och lågt pris. Slutsatsen är att det nya konceptet är en förbättrad design.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Furniture
Assembly
Frame-based
Design
Concept
Handle http://hdl.handle.net/2043/29054 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics