Blev det som du tänkt dig? – en studie av nyutbildade studie- och yrkesvägledares syn på sin karriärväg

DSpace Repository

Blev det som du tänkt dig? – en studie av nyutbildade studie- och yrkesvägledares syn på sin karriärväg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Blev det som du tänkt dig? – en studie av nyutbildade studie- och yrkesvägledares syn på sin karriärväg
Author Torstensson, Katarina ; Jacobsson, Birgitta
Date 2019
Swedish abstract
Arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare erbjuder goda möjligheter till arbete då det på många håll finns en brist på utbildade vägledare inom skolväsendet. Undersökningar visar att studie- och yrkesvägledare upplever en ansträngd arbetssituation och begränsade karriär- och utvecklingsmöjligheter. Syftet med studien är ta reda på hur studie- och yrkesvägledare som nyligen tagit examen ser på sin karriärväg från utbildning till nuvarande arbetsplats. Lön, arbetsplatsens geografiska läge och arbetsuppgifter är troligen betydelsefulla faktorer i sammanhanget, men dessa bör sättas i ett större sammanhang. Tre frågeställningar har tagits fram för att göra studien undersökningsbar. Frågorna berör hur studie- och yrkesvägledare som nyligen tagit sin examen upplever sitt yrke och sin yrkesroll, vilka faktorer som är avgörande för studie- och yrkesvägledarnas val av arbetsplats och hur väl deras förväntan stämmer med yrket. I studien har metodtriangulering använts, det vill säga en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Patton & McMahons Systemteori användes för att analysera studien. Resultatet i studien visar att lönen är en viktig faktor och att påverkansfaktorer som arbetsplatsens geografiska läge och arbetsuppgifter har en betydande roll då arbetsmarknaden för utbildade studie- och yrkesvägledare är god vilket det finns en medvetenhet om. Studien visar även att studie- och yrkesvägledare uppfattar att det finns en viss okunskap kring yrkesrollen och att det är viktigt att utrymme till kärnuppdraget ges.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetsmarknad
faktorer
karriär
studie- och yrkesvägledare
yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/29056 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics