Allsidig rörelseförmåga - En studie om pedagogers förhållningssätt till barns rörelse i förskolan

DSpace Repository

Allsidig rörelseförmåga - En studie om pedagogers förhållningssätt till barns rörelse i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Allsidig rörelseförmåga - En studie om pedagogers förhållningssätt till barns rörelse i förskolan
Author Bengtsson, Malin ; Nirvald, Sofie
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt på allsidig rörelseförmåga utifrån begreppen fysisk-, social- och självständig mobilitet i förhållande till förskolan som plats. Den teoretiska utgångspunkten för studien är barndomssociologin där problematiseringen behandlas utifrån begreppen plats, fysisk-, social- och självständig mobilitet. Metodvalet ligger i grund i en kvalitativ studie i form av enkäter som riktas mot verksamma pedagoger i förskola. Studien resulterade att begreppet allsidig rörelseförmåga är mångtydigt och pedagogers förhållningssätt till rörelse varierar utifrån tidigare kunskap och erfarenheter. En ökad medvetenhet om platsens betydelse för allsidig rörelse ligger i grund för vidare utveckling för barns rörelseförmåga är även något vi tolkar utifrån vårt material.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Allsidig rörelseförmåga
Förskola
Mobilitet
Pedagogers förhållningssätt
Plats
Handle http://hdl.handle.net/2043/29075 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics