Pedagogers förhållningssätt till det tysta barnet

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt till det tysta barnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningssätt till det tysta barnet
Author Werner Tufvesson, Ammie ; Andersson, Filippa
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att studera pedagogers förhållningssätt gällande det tysta barnet då det ibland riskerar att glömmas bort. Möjliga orsaker till att barnet är tyst har undersökts och strategier för att inkludera det tysta barnet i verksamheten har lyfts. Vi har valt att göra en kvalitativ studie där fyra pedagoger deltagit i semistrukturerade intervjuer. Vidare har materialet analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet. I analysen har vi tagit del av tidigare forskning för att förstå och bearbeta vårt material. Studiens resultat har visat att anknytning, miljö och samspel är av stor vikt för att främja det tysta barnets utveckling. Det framgick vidare att pedagogerna tycker det är svårt att tillgodose alla barn då barngrupperna idag är stora. Detta menar dem gör det extra svårt att se och uppmärksamma det tysta barnet. I diskussionen har vi sammanfattat resultatet samt jämfört vår studie med andra studier. Nyckelord: Tysta barn, anknytning, samspel, sociokulturellt perspektiv, miljö, trygghet, förskola.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Tysta barn
Anknytning
Samspel
Sociokulturellt perspektiv
Miljö
Trygghet
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/29078 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics