Ofrivilliga separationer i förskolan - Pedagogers förhållningssätt ur ett makt- och demokratiperspektiv

DSpace Repository

Ofrivilliga separationer i förskolan - Pedagogers förhållningssätt ur ett makt- och demokratiperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ofrivilliga separationer i förskolan - Pedagogers förhållningssätt ur ett makt- och demokratiperspektiv
Author Nilsson, Jenny ; Svensson, Jenny
Date 2019
Swedish abstract
I dagens samhälle spenderar nästan alla barn mer eller mindre sina första år i förskolan. Det medför otaliga separationer dagligen som både kan vara stora och små för ett barn. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig kring de separationer som sker för ett barn i en verksamhet. Studien tar sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med ljudupptagning där tre olika förskolor och sju pedagoger medverkat. Med hjälp av ett maktperspektiv och begreppet relationell makt samt ett demokratiperspektiv som innefattar begreppen inflytande och delaktighet har den insamlade empirin analyserats. Resultatet i denna studie visar att separationer är något som uppstår flertalet gånger för ett barn i en verksamhet och att tryggheten ses som en oumbärlig faktor. Separation från en anknytningsperson men inte minst genom rutinsituationer på förskolan ses som bärande och dessa utgör, på ett eller ett annat sätt, att separationer uppstår för ett barn. För att göra separationerna lättare krävs lyhörda pedagoger som arbetar för att barnet både ska få inflytande och delaktighet vid händelserna. Den asymmetriska maktrelationen mellan barn och pedagog framträder och är omöjlig att bortse från. Däremot brukar pedagogerna sin maktposition på ett respektfullt sätt som de tror är det bästa för ett barn.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn, delaktighet, förskola, inflytande, makt, pedagoger, separationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/29080 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics