Trassliga genus – dags att röja! – Genusrepresentationer i två Disneyfilmer

DSpace Repository

Trassliga genus – dags att röja! – Genusrepresentationer i två Disneyfilmer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trassliga genus – dags att röja! – Genusrepresentationer i två Disneyfilmer
Author Rebecca, Nilsson ; Mabel, Lau
Date 2019
Swedish abstract
Då Disney är en storproducent inom barnkultur kan det vara av intresse att undersöka hur de har framställt karaktärer i sina filmer. Studien fokuserar specifikt på hur genus och kön framställs i två nutida Disneyfilmer då filmerna ger en kontemporär bild på Disneys syn på genus och kön. Studiens fokus är på framställningen av huvud- och bikaraktär i filmerna Trassel och Röjar-Ralf. Studien är kvalitativ och textanalys används som metod för analysen av filmerna. Begreppet den heterosexuella matrisen från Judith Butlers performativa genusteori används i analysen av karaktärerna. Ytterligare används Nikolajevas schema om stereotypa kvinnliga respektive manliga egenskaper för att kategorisera och synliggöra hur karaktärerna är normativa och ickenormativa. Resultaten visar på att karaktärerna upprätthåller de heteronormativa förväntningarna av utseende och sexualitet men har både kvinnliga och manliga egenskaper oberoende av kön. Vidare visar resultaten att karaktärerna i Trassel utvecklas från att vara mer normativa till att vara mer icke-normativa medans i Röjar-Ralf så är de redan från början mer icke-normativa.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
disney
genus
judith
butler
kön
performativitet
textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/29084 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics