”Vad vore idrott utan tävling”?

DSpace Repository

”Vad vore idrott utan tävling”?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vad vore idrott utan tävling”?
Author åkerlund, andreas ; Thuresson, andreas
Date 2019
English abstract
The purpose of this survey is to investigate and analyze whether teachers in physical education uses effort- and masterybased teaching and whether this has any connection with teacher’s previous sport experience and gender affiliation. The purpose of the study is based on the following questions: -How do teachers perceive their own teaching in relation to effort- and masterybased teaching in physical education? -How is the teaching in physical education affected by teacher’s previous experience from sport? -Are there any gender difference in how teachers apply effort- and masterybased teaching?
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera huruvida lärare i ämnet idrott och hälsa tillämpar sig av en prestation - eller uppgiftsorienterad undervisning samt om detta har något samband med lärares tidigare idrottserfarenheter och könstillhörighet. Studiens syfte utgår från följande frågeställningar: - Hur uppfattar lärare sin egen undervisning i relation till uppgifts- och prestationsbaserad undervisning inom ämnet idrott och hälsa? - Hur påverkas idrottslärarens undervisning av deras tidigare erfarenheter från idrotten? - Finns det några könsskillnader i hur lärare tillämpar uppgifts- och prestationsbaserad undervisning?
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject motivationclimate
effortbased
masterybased
habitus
Handle http://hdl.handle.net/2043/29092 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics