Att skapa motivation i samhällskunskap En kvalitativ studie om motivation i samhällskunskap ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Att skapa motivation i samhällskunskap En kvalitativ studie om motivation i samhällskunskap ur ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att skapa motivation i samhällskunskap En kvalitativ studie om motivation i samhällskunskap ur ett elevperspektiv
Author Vucic, Gabriela Zlata ; Ali, Sara
Date 2019
Swedish abstract
Elevmotivationen i dem teoretiska ämnena tenderar till att vara. Motivation är en viktig faktor för elevers lärande eftersom det driver till ett mänsklig agerande, produktivitet och värderande. Studiens syfte är därför att undersöka vad eleverna tycker om samhällskunskap samt vilka faktorer som driver till en ökad motivation hos dem. För att förklara hur man motiverar elever valdes dessa två teorier: Self determination theory och variationsteorin. Self determination theory förklarar olika typer av motivation och hur man framkallar den inre motivationen hos eleverna. Motivationsforskning har påvisat att en varierad undervisning är ett sätt för att motivera elever. Därmed valdes variationsteorin för att förklara den som en strategi för en ökad elevmotivation. Metod delen består av fokusgrupper där urvalet är fyra elever från årskurs 7 respektive årskurs 9. Fokusgrupper fungerar genom större diskussioner, vilket studien eftersträvade. Intervjudeltagarnas diskussion belyser tre viktiga faktorer för en ökad elevmotivation i samhällskunskap. Resultatet från studien blir därför; elever delaktighet i undervisning, en varierad undervisning och relationen mellan lärare och eleven.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Elevmotivation
Lärande
Motivationsteori
Samhällskunskap
Skola
Strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/29094 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics