"Detta är guldkanten på mitt liv" - En kvalitativ studie om pensionärers erfarenheter av att lönearbete under pensionen

DSpace Repository

"Detta är guldkanten på mitt liv" - En kvalitativ studie om pensionärers erfarenheter av att lönearbete under pensionen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Detta är guldkanten på mitt liv" - En kvalitativ studie om pensionärers erfarenheter av att lönearbete under pensionen
Author Lindgren, Ida ; Sedström, Linnea
Date 2019
Swedish abstract
Allt fler personer väljer att arbeta högre upp i åldrarna genom att kombinera pensionen med lönearbete. Med ett individ- och karriärutvecklingsperspektiv som utgångspunkt kan lönearbete under pensionen anses vara en viktig komponent i livet och karriären. Det saknas emellertid studier och forskning inom en svensk kontext som undersöker yrkesverksamma pensionärers erfarenheter med hjälp av karriärutvecklingsteorier. Med detta som bakgrund syftar föreliggande uppsats till att undersöka pensionärers beslutsprocess att återgå till lönearbete. Det är också av intresse att undersöka hur deras beslut kan relateras till begreppet karriärutveckling. Uppsatsen utgår från kvalitativ metod, i form av halvstrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma ålderspensionärer. Empirin har analyserats med utvalda begrepp från tre teorier: Careership, KASAM och Life-span, Life-space. Resultatet visar att informanternas beslut att arbeta under pensionen utgörs av en process där flera olika brytpunkter, rutiner, roller och kapitalformer har interagerat och påverkat varandra. Beroende på vilka brytpunkter och rutiner informanterna upplevt i övergången till pensionen har deras motiv till att återgå till arbete sett olika ut. Det går emellertid att utläsa att informanternas starkaste anledningar att arbeta under pensionen handlar om ekonomiska och sociala aspekter. Att ta sig an rollen som yrkesverksam pensionär, med tillhörande arbetsuppgifter, har bidragit till att informanterna upplever en ökad känsla av sammanhang, struktur och meningsfullhet i livet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject yrkesverksam pensionär
karriärutveckling
brytpunkt
pension
meningsfullhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/29099 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics