"Pengar är viktig men…" En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning

DSpace Repository

"Pengar är viktig men…" En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Pengar är viktig men…" En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning
Author Arvidsson, David ; Nilsson, Josef
Date 2019
English abstract
Purpose: The purpose of the study is to increase the understanding of what male elite football players value when choosing employers in Swedish elite football. Theory: The study used three theories to answer the questions of the study. The theories were Self Determination Theory, Brand equity and brand loyalty. Method: The chosen method for the study was semi-structured interviews. These interviews were then transcribed and analyzed through a qualitative content analysis. The study is based on a deductive approach. Results and conclusion: The participants' values were defined in different variables. Self Determination Theory was reflected in being developed as a football player and finding the next step in the career where the players can get the most out of their development. Joy was a theme that was important to the players. Being able to enjoy their football and feel a freedom to express who they are as a football player. The joy went hand in hand with the coach and having a good relationship with his trainer was of importance for the needs of joy and development to be satisfied. The social life outside football was of importance to the participants and in later part of the career could be of even greater importance. Even wages came to be of greater importance the longer their career went. The majority of the participants discussed their brand, but not all participants showed interest in actively working with their brand. Brand loyalty was evident in some of our participants. There were clubs that the participants refused to sign a contract with out of loyalty to an old club. The conclusion for the study was that the participants chose clubs to take the step further in their career and get the maximum out of their potential. To feel a freedom on the plan and continue to develop. The brand for the players was on their minds at choice but came as a secondary valuation over the previously mentioned variables.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vad manliga elitfotbollsspelares värdesätter vid val av arbetsgivare inom svensk elitfotboll. Teori: Studien har använt sig av tre teorier för att besvara frågeställningarna. Teorierna var Self Determination Theory, Brand equity och varumärkeslojalitet. Metod: Den valda metoden för studien var semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer kom sedan att transkriberas och analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Studien grundar sig i ett deduktivt synsätt. Resultat och slutsats: Deltagarnas värderingar kom att definieras i flertalet variabler. Inom Self Determination Theory kom det att speglas i att utvecklas för som fotbollsspelare och att finna nästa steg i karriären där spelarna kan få ut maximalt av sin utveckling. Glädje var ett tema som var viktigt för spelarna. Att kunna njuta av sin fotboll och känna en frihet att uttrycka vem man är som fotbollsspelare. Glädjen gick hand i hand med tränaren och att ha en god relation till sin tränare var av vikt för att behoven av glädjen och utvecklingen skulle tillfredsställas. Det sociala livet utanför fotbollen var av vikt för deltagarna och kunde i senare delar av karriären bli av än större vikt. Även lön kom att bli av större vikt desto längre karriären gick. Majoriteten av deltagarna diskuterade sitt varumärke men det var inte alla deltagare som visade intresse för att aktivt arbeta med sitt varumärke. Varumärkeslojalitet var tydlig hos vissa av våra deltagare. Det fanns klubbar som deltagarna vägrade att skriva kontrakt med av lojalitet för en gammal klubb. Slutsats för studien var att deltagarna valde klubbar för att ta steget vidare i karriären och få ut maximalt av sin potential. Att känna en frihet på planen och fortsättas utvecklas. Varumärket för spelarna var på deras tankar vid val men kom som en sekundär värdering framför de tidigare nämnda variablerna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fotboll
Fotbollsspelare
Self Determination Theory
Brand Equity
Varumärkeslojalitet
Elitfotboll
Motivation
Värdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/29107 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics