Att vara kvinna, invandrare och vuxenstuderande

DSpace Repository

Att vara kvinna, invandrare och vuxenstuderande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vara kvinna, invandrare och vuxenstuderande
Author Bäckdahl, Pia
Date 2006
Swedish abstract
I uppsatsen undersöks en grupp invandrarkvinnors genuskontrakt. Kvinnorna läser svenska som andraspråk B på Komvux. Syftet är att studera huruvida ett traditionellt genuskontrakt håller dem tillbaka från högre studier. Vidare vill jag veta hur kvinnorna upplever sin studiesituation, varför de läser kursen, om undervisningen lever upp till styrdokumentens intentioner samt om dessa intentioner är i paritet med kvinnornas önskemål och förväntningar på undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av fem kvalitativa intervjuer och observationer. Resultatet visar att det inte är fråga om ett traditionellt genuskontrakt, utan att det i stället i kvinnornas genuskontrakt återfinns krav på att de bör studera. Dessa krav i kombination med många års studier i såväl hemlandet som Sverige resulterar i studietrötthet. Många av kvinnorna vill därför inte studera vidare utan hellre arbeta. Vidare visar studien att kvinnornas förväntningar och önskemål är i paritet med styrdokumenten. Däremot lever undervisningen inte helt upp till styrdokumentens intentioner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kvinna
vuxenstuderande
invandrare
genuskontrakt
Handle http://hdl.handle.net/2043/2911 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics