Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö

DSpace Repository

Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö
Author Nyman, Julia
Date 2019
English abstract
This present thesis has, on behalf of the police in Malmö, looked in to the occurrence of prostitution in the hospitality industry in Malmö. The sample of this study have been members of the Hotel Group in Malmö. About half of the respondents stated that they think there are situations involving prostitution at their work place. The results show multiple similarities in the stories from the employees about the times they think there might have been an instance of prostitution. There seems to be a unanimous “gut feeling” that the employees get when women from Eastern Europe are traveling alone and getting frequent visits from men to their room. With the help of previous research, the preconceptions of prostitution is discussed including the stereotype of who it is that engages in selling sex. There is a discussion about what demographic it is that sells sex and how this corresponds with the current research and legislation and also how this is reflected in the informants’ observations.
Swedish abstract
Detta examensarbete har, på uppdrag av Malmöpolisen, undersökt förekomsten av prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö utifrån anställdas upplevelser. Arbetets urval består av medlemmar från Hotellgruppen i Malmö. Ungefär hälften av undersökningens deltagare upplever att det förekommer försäljning av sexuella tjänster på anläggningen där de arbetar. Resultaten visar att det finns flera gemensamma faktorer i de anställdas berättelser de gånger de upplevt att det förekommit prostitution. Framför allt väcks en magkänsla hos de anställda när det anländer ensamma kvinnor från Östeuropa som får frekventa manliga besök till rummet på anläggningen. Med hjälp av tidigare forskning diskuteras de förutfattade meningar som finns om prostitution utifrån bland annat stereotyper om vem som säljer sexuella tjänster. Det förs en diskussion kring vilka populationer som antas sälja sexuella tjänster och hur dessa belyses i aktuell forskning och lagstiftning samt hur detta återspeglas i deltagarnas observationer.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hotell
Prostitution
Sexarbete
Upplevelser
Stigmatisering
Trafficking
Handle http://hdl.handle.net/2043/29114 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics