Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö

DSpace Repository

Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nyman, Julia
dc.date.accessioned 2019-06-25T11:26:34Z
dc.date.available 2019-06-25T11:26:34Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29114
dc.description Detta examensarbete har, på uppdrag av Malmöpolisen, undersökt förekomsten av prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö utifrån anställdas upplevelser. Arbetets urval består av medlemmar från Hotellgruppen i Malmö. Ungefär hälften av undersökningens deltagare upplever att det förekommer försäljning av sexuella tjänster på anläggningen där de arbetar. Resultaten visar att det finns flera gemensamma faktorer i de anställdas berättelser de gånger de upplevt att det förekommit prostitution. Framför allt väcks en magkänsla hos de anställda när det anländer ensamma kvinnor från Östeuropa som får frekventa manliga besök till rummet på anläggningen. Med hjälp av tidigare forskning diskuteras de förutfattade meningar som finns om prostitution utifrån bland annat stereotyper om vem som säljer sexuella tjänster. Det förs en diskussion kring vilka populationer som antas sälja sexuella tjänster och hur dessa belyses i aktuell forskning och lagstiftning samt hur detta återspeglas i deltagarnas observationer. en_US
dc.description.abstract This present thesis has, on behalf of the police in Malmö, looked in to the occurrence of prostitution in the hospitality industry in Malmö. The sample of this study have been members of the Hotel Group in Malmö. About half of the respondents stated that they think there are situations involving prostitution at their work place. The results show multiple similarities in the stories from the employees about the times they think there might have been an instance of prostitution. There seems to be a unanimous “gut feeling” that the employees get when women from Eastern Europe are traveling alone and getting frequent visits from men to their room. With the help of previous research, the preconceptions of prostitution is discussed including the stereotype of who it is that engages in selling sex. There is a discussion about what demographic it is that sells sex and how this corresponds with the current research and legislation and also how this is reflected in the informants’ observations. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Hotell en_US
dc.subject Prostitution en_US
dc.subject Sexarbete en_US
dc.subject Upplevelser en_US
dc.subject Stigmatisering en_US
dc.subject Trafficking en_US
dc.title Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö en_US
dc.title.alternative Room service? Prostitution in the hospitality industry in Malmö. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Shahid Khan, Sadia
dc.contributor.supervisor Egnell, Susanne
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Kriminologi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics