Fastighetsmäklarens lagstadgade skyldigheter i relation till ekonomiska incitament

DSpace Repository

Fastighetsmäklarens lagstadgade skyldigheter i relation till ekonomiska incitament

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fastighetsmäklarens lagstadgade skyldigheter i relation till ekonomiska incitament
Author Fritzell, Maja ; Meyer, Johanna ; Strandberg, Moa
Date 2019
English abstract
This study examines whether a real estate agent's statutory obligations are aligned with a real estate agent’s economic, moral and ethical incentives. A prerequisite in 23 § of the Estate Agent Act (2011:666) is that a binding purchase must be established in order for the broker to be entitled his commission. According to the same law, the broker is obliged to introduce contingency clauses that make the purchase conditional if they are needed and advise and inform on matters that are essential for the purchase. If the buyer exercises their right to withdraw from the purchase, the real estate agent will not be entitled to their commission. By means of the legal-scientific and legal-economic method, we have been able to establish that the real estate agent, as a result of the law, is obliged to act in a way that is contrary to his economic, but also other, incentives. However, there are also statutory obligations that a broker wants to follow in order to secure their right to commission. The requirement for a binding purchase to have come about means that a broker can perform the service to perfection but still be without compensation. Thus, from the perspective of the broker, the ultimate solution would be to remove the requirement for a binding purchase to come into effect in 23 §.
Swedish abstract
Denna studie behandlar huruvida en fastighetsmäklares lagstadgade skyldigheter står i relation till en människas ekonomiska, moraliska- och etiska incitament. Ett rekvisit i 23 § Fastighetsmäklarlagen är att ett bindande köp måste kommit till stånd för att mäklaren ska vara berättigad sin provision. Enligt samma lag är mäklaren skyldig att införa återgångsklausuler som villkorar köpet om det behövs i den enskilda situationen samt rådge och upplysa om sådant som är av väsentlig betydelse för köpet. Om en återgångsklausul görs gällande är köpet inte längre bindande och därmed förlorar mäklaren sin rätt till provision. Med hjälp av rättsvetenskaplig och rättsekonomisk metod har vi kunnat fastställa att fastighetsmäklaren, till följd av lagen, är skyldig att agera på ett sätt som strider mot dennes ekonomiska, men även andra, incitament. Däremot finns det även lagstadgade skyldigheter som en mäklare vill följa för att säkra sin rätt till provision. Kravet på att ett bindande köp ska ha kommit till stånd innebär att en mäklare kan utföra tjänsten till perfektion men ändå bli utan ersättning. Därmed vore den ultimata lösningen, sett från mäklarens perspektiv, att kravet på att ett bindande köp ska ha kommit till stånd i 23 § tas bort.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject incitament
mäklare
provision
Handle http://hdl.handle.net/2043/29117 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics