Ämnesövergripande undervisning - En studie baserad på några lärares syn på metoden

DSpace Repository

Ämnesövergripande undervisning - En studie baserad på några lärares syn på metoden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ämnesövergripande undervisning - En studie baserad på några lärares syn på metoden
Author Runström, Frida
Date 2006
Swedish abstract
Att det finns många olika sätt att ta in och föra ut kunskap på är alla medvetna om och även att vi bäst lär oss genom att få använda flera sinnen. Min föreställning är att eleverna lär sig bäst genom aktiv inlärning men dagens skolor domineras i hög grad av passiv inlärning från elevernas sida. Jag har valt att undersöka om ämnesövergripande undervisning, är en metod som gör det enklare att ta in aktiva arbetssätt. Med min uppsats vill jag ägna mig åt att undersöka hur lärares syn är på ämnesövergripande arbete och om de anser att det stimulerar eleverna mer än vanlig undervisning?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ämnesövergripande undervisning
lustfyllt lärande
aktiv inlärning
helhetssyn
verklighetsanknytning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2912 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics