Kulturbyggnader i kombination med kulturarvsturism

DSpace Repository

Kulturbyggnader i kombination med kulturarvsturism

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kulturbyggnader i kombination med kulturarvsturism
Author Bytyqi, Arbrore ; Holmberg, Josefine
Date 2019
English abstract
Culturage heritage is a historical asset established by prior generations and can show us how we interpret culture today and how we can pass it on to coming generations. Culture is something that is constantly evolving because of the personal conceptions of it that comes and adds on with every time period. This thesis explores how cultural historic buildings could be combined with tourism. A case study has been carried out on two different cultural-historical valuable buildings in Scania, Sweden. The buildings included are Kronovalls Winecastle located in Österlen with history going back to the 16th century and Övedskloster in Sjöbo municipality that was made a castle in the 18th century. Both buildings have tourist activities to some extent. The study was conducted with a qualitative approach. This thesis came to the conclusion that cultural historic buildings many times combine with a certain form of tourism which includes hotel-wedding and conference businesses. It also was concluded that the building itself has both positive and negative effects on the tourist business. The positive effects derive from the ambience and intangible values that only a cultural building can provide that is important to the human experience. The negative effects are mostly derived to the buildings lack of flexibility when it comes to rebuilding and also the added costs of the maintenance, which could affect the aesthetics.
Swedish abstract
Det byggda kulturarvet utgör historiska symboler skapade av tidigare generationer och kan visa hur vi idag tolkar kultur samt hur vi kan föra den vidare till nästkommande generationer. Det är något som ständigt förändras då varje tid som passerar leder till en personlig uppfattning om kulturarvets betydelse. Syftet med denna studien är att undersöka hur man kan kombinera kulturhistoriskt värdefulla byggnader med turism. En fallstudie har genomförts i form av intervju på två olika kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Skåne. Byggnaderna som ingår är Kronovalls Vinslott på Österlen som har anor från 1500-talet och Övedskloster i Sjöbo kommun som blev ett slott på 1700-talet. Båda byggnader har turistverksamhet men i olika utsträckning. Resultatet av studien visar att kulturbyggnader ofta kombineras med turism i form av hotell-, bröllop- och konferensverksamhet. Det framkom att kulturbyggnaden har både positiva och negativa effekter på turistverksamheten. De positiva består till stor del av den känslan som bara kulturbyggnader kan förmedla och som anses vara viktiga för en förstärkt personlig upplevelse. Den negativa inverkan på turistverksamheten består till stor del av den fysiska utformningen - att man inte kan bygga om hur som helst och att det kostar mycket att bevara kulturhistoriska element och därmed kan estetiskt underhåll begränsas.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29120 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics