Fostran av barn i ett mediesamhälle - Barn och vårdnadshavares tankar om programmet Daniel Tigers kvarter

DSpace Repository

Fostran av barn i ett mediesamhälle - Barn och vårdnadshavares tankar om programmet Daniel Tigers kvarter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fostran av barn i ett mediesamhälle - Barn och vårdnadshavares tankar om programmet Daniel Tigers kvarter
Author Ottosson, Carolin ; Thern, Ida
Date 2019
Swedish abstract
Medier är idag en del av vårt samhälle och barn kommer i kontakt med detta genom bland annat barnprogram vilket gör att förskollärare behöver ha en kunskap av vad barn tittar på och hur detta tolkas utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur barn och vårdnadshavare tolkar de värden som lyfts fram i Daniel Tigers kvarter, som syftar till att fostra barn. Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer. För att samla in vår empiri valde vi att genomföra gruppintervjuer, med barn och vårdnadshavare var för sig. Totalt deltog fem vårdnadshavare och sex barn. Vi valde att tolka vårt resultat utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. I vår analys kunde vi bland annat se utifrån vårdnadshavarnas resonemang att programmet framstår som väldigt svart och vitt då det tar upp rätt och fel. I intervjuerna med barnen lyfte barnen programmets syfte och kunde relatera det till verkligheten och liknande saker de gjort eller varit med om. Innehållet i programmet uppfattas som lärande, där vårdnadshavarna ger uttryck för en problematisk relation till att programmet ska framstå som en pedagogisk barnvakt samtidigt som de tycker programmet är bra och inte är något som de skulle förbjuda för barnen. Vidare så fann vi att sångerna var av betydelse för både barnen och vårdnadshavarna och att sångerna fungerar som en länk mellan dem, där vårdnadshavarna använder sångerna för att nå fram till barnen i vissa situationer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barndom
Daniel tigers kvarter
media
barns perspektik
Handle http://hdl.handle.net/2043/29121 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics