”Vi borde kanske vara mer som barnen” Pedagogers berättelser om ett allt mer digitaliserat samhälle

DSpace Repository

”Vi borde kanske vara mer som barnen” Pedagogers berättelser om ett allt mer digitaliserat samhälle

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vi borde kanske vara mer som barnen” Pedagogers berättelser om ett allt mer digitaliserat samhälle
Author Nilsson, Josefin ; Ottosson, Malin
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till digitalisering i den pedagogiska verksamheten. Detta för att skapa en förståelse för hur digitalisering används i förskolor idag och hur pedagoger förhåller sig till en allt mer digitaliserad verksamhet. Vi besökte två bekanta förskolor i två kommuner i Skåne län. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har intervjuat fem förskollärare, två första förskollärare och en barnskötare. Valet av att använda intervjuer har varit betydande för att få en så verklig uppfattning av hur det ser ut i förskolans vardagliga verksamhet, samtidigt som vi får en nära kontakt med de intervjuade pedagogerna. Det insamlade empiriska materialet har vi delat in i olika teman och kategoriserat efter respektive rubriker; förskolans förändring, användandet av digitala verktyg och digitaliseringens utmaningar. När vi har analyserat vårt material har vi formulerat vårt teoretiska perspektiv genom att kombinera begreppen yrke, lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, digital kompetens och digitala kunskapsklyftor. Resultatet i undersökningen visar att samhället är i ständig förändring, digitaliseringens kraftiga utveckling och nya läroplansmål där barn ska utveckla digital kompetens är något som är oundvikligt i förskolan. Det som är centralt i vårt resultat är att den digitala kompetensen hos pedagogerna behöver utvecklas, att kunskapsklyftor är sammankopplat till livserfarenheter och generation samt att lärplattan är ett centralt digitalt verktyg i förskolorna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject digital kompetens, digitala verktyg, förskolepedagoger, kunskapsklyftor, lärplattan, yrkesförändring.
Handle http://hdl.handle.net/2043/29129 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics