“Risk för att man gör för mycket, jag skriver inte ner mina tider.” En kvalitativ studie om hur skolledare arbetar med att säkerställa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för lärare

DSpace Repository

“Risk för att man gör för mycket, jag skriver inte ner mina tider.” En kvalitativ studie om hur skolledare arbetar med att säkerställa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för lärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title “Risk för att man gör för mycket, jag skriver inte ner mina tider.” En kvalitativ studie om hur skolledare arbetar med att säkerställa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för lärare
Author Jönsson, Mikael ; Franzén Holen, Tove
Date 2019
English abstract
This qualitative study examines working environment at a public high school in the city of Malmö. The purpose of the study was to create an understanding of how school leaders work with the organizational and social work environment, in relation to the Swedish Work Environment Authority's regulation 2015:4. The study also addresses how teachers perceive their organizational and social work environment, in relation to advocated legislation. The study is based on eight semi-structured qualitative interviews which together, with the relevant legislation and work theories constitute the material. The two central work theories are the demand/control model and the vitamin model. The two theories are used because they focus on different perspectives; demand/control model focuses on individuals situations and the vitamin model emphasis on the individuals work satisfaction. It appears from the study that the teachers at the school consider their working environment to be good, which contradicts the picture presented by news media. The systematic work environment work is inadequate, partly because of insufficient resources. It appears from the study that school leaders cannot ensure the teachers work environment in all respects, especially during the confidence time. Teachers in general do not stay at school premises during their use of confidence time, this makes it harder for schools leaders to ensure a fair working environment. The local practice of schools leaders is influenced by the complexity within work environment in the form of relations within the school such as culture and norms.
Swedish abstract
Den här studien är skriven inom Ledarskap och organisation på Urbana studier på Malmö universitet. Studien undersöker arbetsmiljö på en gymnasieskola i Malmö. Syftet med studien var att skapa förståelse för hur skolledare arbetar med den organisatoriska och social arbetsmiljön. Studien tar även upp hur lärare uppfattar sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö, i relation till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4. Undersökningen grundar sig i åtta kvalitativa intervjuer som tillsammans med relevant lagtext utgör materialet. Tillsammans med två centrala teorier, krav- kontrollmodellen samt vitaminmodellen diskuteras material och teorier för att sedan komma fram till slutsatser. Det framkommer i studien att lärarna på skolan anser sin arbetsmiljö vara god, vilket säger emot den mediala bilden som presenteras i inledningen av studien. Systematiken i arbetsmiljöarbetet är bristfälligt, bland annat på grund av otillräckliga resurser. Det framkommer i studien att skolledare inte kan säkerställa lärarna arbetsmiljö i alla avseende, speciellt inte under förtroendetiden, då lärarna inte är i skolans lokaler. Skolledarnas arbete påverkas av arbetsmiljöns komplexitet i form av kringliggande faktorer såsom skolans kultur och normer.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsmiljö, förebyggande arbetsmiljöarbete och förtroendetid
Handle http://hdl.handle.net/2043/29131 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics