Trelleborgsbanans inverkan på småhuspriser i Västra Ingelstad och Östra Grevie

DSpace Repository

Trelleborgsbanans inverkan på småhuspriser i Västra Ingelstad och Östra Grevie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Trelleborgsbanans inverkan på småhuspriser i Västra Ingelstad och Östra Grevie
Author Södergård, Anton ; Dedic, Emir ; Petrovski, Kristian
Date 2019
English abstract
This study examines the change in value of single-family homes during an infrastructure investment and during which time this change takes place. This will be done by identifying which phases that infrastructure investments are undergoing and when they occur. The selection of the method for the study will be taken from a multi-method research that combines a qualitative and quantitative method. By prioritizing the qualitative information, this enables further understanding and insight into the quantitative results presented. The qualitative studies are determined by analyzing and examining papers and documents that concern the establishment of Trelleborgsbanan. Furthermore, the quantitative data will account for the changes in value that have taken place in Västra Ingelstad and Östra Grevie between 2003-2018. Internal property characteristics and external area-related factors will be reviewed using hedonic price models, where the main focus is on the distance variable and its impact on the price for the housing market. Furthermore, the study demonstrates a positive change in value has occurred in the two urban areas which took place during the establishment of Trelleborgsbanan, where the largest change in value occurred when the signing of financing agreements were done. With the help of the descriptive statistics and previous studies, we can conclude the fact that Trelleborgsbanan had a positive impact on house prices in Östra Grevie and Västra Ingelstad.
Swedish abstract
Denna studie undersöker värdeförändringen på småhus vid en infrastrukturinvestering och under vilken tidpunkt denna förändring sker. Detta kommer göras genom att identifiera vilka faser som infrastrukturinvesteringar genomgår och när de inträffar. Metodvalet för studien kommer hämtas från en flermetodsforskning som kombinerar en kvalitativ och kvantitativ metod. Genom att prioritera den kvalitativa informationen möjliggör detta för ytterligare förståelse och insikt kring de kvantitativa resultaten som presenteras. De kvalitativa studierna tar fasta i att analysera och granska handlingar och dokument som berör Trelleborgsbanans upprättande. Vidare kommer den kvantitativa datan att redogöra för de värdeförändringar som skett i Västra Ingelstad och Östra Grevie mellan 2003-2018. Interna fastighetsegenskaper och externa områdesanknutna faktorer kommer att granskas med hjälp av hedoniska prismodeller, där störst fokus riktas mot avståndsvariabeln och dess påverkan på priset för småhusmarknaden. Vidare visar studiens resultat på en positiv värdeförändring har skett i de båda tätorterna, detta under Trelleborgsbanans etableringsprocess där den största värdeförändringen skedde i samband med att finansieringsavtal undertecknades. Med hjälp av den deskriptiva statistiken och tidigare studier går det att underbygga det faktum att Trelleborgsbanan haft en positiv inverkan på småhuspriserna i Östra Grevie och Västra Ingelstad.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hedonisk prismodell
Residential location choice
Infrastrukturinvestering
Kollektivtrafik
Handle http://hdl.handle.net/2043/29138 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics