Servicekvalitet inom den svenska fastighetsmäklarbranschen

DSpace Repository

Servicekvalitet inom den svenska fastighetsmäklarbranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Servicekvalitet inom den svenska fastighetsmäklarbranschen
Author Hagström, Emil ; Petersson, Johan
Date 2019
English abstract
The purpose of this study was to identify what role the realtors fee has for the experienced service quality on the Swedish real estate market. The method used to achieve this was a case study between two alike real estate brokerage firms located in Stockholm. The gathering of data was achieved through surveys that both sellers and realtors answered when the admission took place in the real estate brokerages offices. The surveys were asking both sellers and realtors questions that were similar and according to their role. The realtors were asked to rank their level of quality they think the service they delivered implied. The sellers in turn ranked the level of service quality they had experienced. The questions in the surveys treated the realtors’ empathy, reliability, responsiveness and fee. The results show that the realtors on these two firms regard themselves as delivering high quality services, which the sellers also confirm. They also charge an expensive fee for their services. The conclusion of this is that realtors whose customers experience high quality service can, and also will, charge an expensive fee.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att ta reda på vilken betydelse mäklararvodet har för den upplevda servicekvaliteten på den svenska fastighetsmäklarbranschen. Metoden som använts för att ta reda på detta var en fallstudie av två snarlika mäklarföretag i Stockholm. Insamling av data uppnåddes genom enkäter som både mäklare och säljare fick svara på vid tillträdet. Frågorna var formulerade på ett sådant sätt att mäklarna fick svara på vad de levererat och säljarna fick svara på vad de har upplevt. Frågorna behandlade mäklarnas empati, pålitlighet, svarstid och arvode. Resultatet visade att mäklarna på dessa två mäklarfirmor ansåg sig själva leverera hög servicekvalitet, vilket dessutom säljarna bekräftade. De tog också ett högt arvode för sina tjänster. Slutsatsen författarna drog av denna studie är att mäklare som levererar hög upplevd servicekvalitet kan ta och tar ett högt arvode.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Servicekvalitet
service
mäklarbranschen
Sverige
mäklararvode
SERVQUAL
Handle http://hdl.handle.net/2043/29140 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics