Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att vägleda män på en könssegregerad arbetsmarknad

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att vägleda män på en könssegregerad arbetsmarknad

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att vägleda män på en könssegregerad arbetsmarknad
Author Mellgren, Tommy
Date 2019
Swedish abstract
Den svenska arbetsmarknaden är i stor utsträckning könssegregerad. Detta är inget nytt fenomen men forskning visar att arbetsmarknadsutvecklingen medför en ökning utav yrken som är kvinnligt kodade, och en minskning utav manligt kodade yrken. Detta medför att fler män kommer att behöva överväga yrken som de annars inte betraktat som karriäralternativ. För att män ska kunna hantera brytpunkter i karriären på ett så optimalt sett som möjligt, kan studie- och yrkesvägledare bidra med kunskaper och arbetssätt i syfte att påverka könsstereotypa val. Studien syfte är således att undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever arbetet på en könssegregerad arbetsmarknad och mötet med manliga vägledningssökande. Studie- och yrkesvägledarnas upplevelser kring utmanandet av normer, förespråkade arbetssätt för att synliggöra normer samt användbara metoder för att påverka könsstereotypa val har undersökts. En kvalitativ metod ligger till grund för studien där sex studie- och yrkesvägledare har intervjuats. Resultatet visar att flera metoder och arbetssätt anses vara lämpliga, såsom studiebesök eller inbjudan av yrkesrepresentanter, samtal, intressetest, övningar och gruppvägledning. Dock förutsätter vissa arbetssätt att deltagarna är flexibla och har möjlighet att delta. Analysen visar mäns karriärval är pragmatiskt rationella utifrån den kunskap och erfarenhet de redan besitter. Studie- och yrkesvägledare kan påverka männens könsstereotypa karriärval genom att vidga deras handlingshorisont utifrån föreslagna metoder.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledning
Könssegregerad arbetsmarknad
Vuxenutbildning
Begränsningar
Pragmatiskt rationella val
Män
Handle http://hdl.handle.net/2043/29142 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics