Cybercrime Using Electronical Identification

DSpace Repository

Cybercrime Using Electronical Identification

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Cybercrime Using Electronical Identification
Author Brandt Hjertstedt, Eleonor
Date 2019
English abstract
This thesis investigates the threats against electronical identification, more specifically the danger that comes with the device BankID in Sweden. Today BankID is widely used but electronical identification also comes with certain security risks regarding identity related crimes. In Sweden, the crime type which increased the most last year 2018 measured in reported crimes was fraud mainly committed through information technology. This thesis therefore aim to investigate what the safety risks are using electronical identification, such as BankID and how the police force and Swedish Economic Crime Authority combat cybercrimes in this area. The result show that the main security risk with BankID is the customers that can be deceived. Perpetrators use different methods to get access to another individuals BankID. Regarding how the police force and Swedish Economic Crime Authority combat crimes against electronical identification, the result is partly defective due to that the Swedish Economic Crime Authority not being represented in this thesis. However, from the police perspective, they investigate fraud regarding BankID as all other crimes but it has in general a lower priority within the authority. The police cooperate with different actors and help both with development of the product security and inform customers about safety and risks regarding BankID.
Swedish abstract
Detta examensarbete undersöker riskerna med elektronisk identifiering, mer specifikt säkerhetsrisker kring enheten BankID i Sverige. Idag används BankID i stor utsträckning, men elektronisk identifiering kommer också med vissa risker när det gäller identitetsrelaterade brott. I Sverige var brottstypen som ökade mest det senaste året mätt i anmälda brott, bedrägerier som huvudsakligen begåtts genom informationsteknik. Arbetet syftar därför till att undersöka vilka säkerhetsrisker som finns med den elektroniska identifieringen BankID, och hur Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten bekämpar brott på detta område. Resultatet visar att den största säkerhetsrisken med BankID är användare/kunder som kan luras. Gärningsmän använder olika metoder för att få tillgång till andra personer BankID. Vad gäller hur Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten bekämpar brott riktade mot elektronisk identifiering är resultatet delvis bristfälligt på grund av att Ekobrottsmyndigheten inte är representerade. Utifrån polisens perspektiv så undersöker de bedrägeri avseende BankID så som de gör med alla andra brott, men brottet har generellt en lägre prioritet inom myndigheten. Polisen samarbetar med olika aktörer samt bidrar båda till att utveckla produktens säkerhet och informera kunderna om säkerhet och risker avseende BankID.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject BankID
Cybercrime
Electronical Identification
Fraud
Identity Related Crimes
Identity Fraud
Identity Theft
Handle http://hdl.handle.net/2043/29143 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics