Cybercrime Using Electronical Identification

DSpace Repository

Cybercrime Using Electronical Identification

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Brandt Hjertstedt, Eleonor
dc.date.accessioned 2019-06-26T09:03:36Z
dc.date.available 2019-06-26T09:03:36Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29143
dc.description Detta examensarbete undersöker riskerna med elektronisk identifiering, mer specifikt säkerhetsrisker kring enheten BankID i Sverige. Idag används BankID i stor utsträckning, men elektronisk identifiering kommer också med vissa risker när det gäller identitetsrelaterade brott. I Sverige var brottstypen som ökade mest det senaste året mätt i anmälda brott, bedrägerier som huvudsakligen begåtts genom informationsteknik. Arbetet syftar därför till att undersöka vilka säkerhetsrisker som finns med den elektroniska identifieringen BankID, och hur Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten bekämpar brott på detta område. Resultatet visar att den största säkerhetsrisken med BankID är användare/kunder som kan luras. Gärningsmän använder olika metoder för att få tillgång till andra personer BankID. Vad gäller hur Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten bekämpar brott riktade mot elektronisk identifiering är resultatet delvis bristfälligt på grund av att Ekobrottsmyndigheten inte är representerade. Utifrån polisens perspektiv så undersöker de bedrägeri avseende BankID så som de gör med alla andra brott, men brottet har generellt en lägre prioritet inom myndigheten. Polisen samarbetar med olika aktörer samt bidrar båda till att utveckla produktens säkerhet och informera kunderna om säkerhet och risker avseende BankID. en_US
dc.description.abstract This thesis investigates the threats against electronical identification, more specifically the danger that comes with the device BankID in Sweden. Today BankID is widely used but electronical identification also comes with certain security risks regarding identity related crimes. In Sweden, the crime type which increased the most last year 2018 measured in reported crimes was fraud mainly committed through information technology. This thesis therefore aim to investigate what the safety risks are using electronical identification, such as BankID and how the police force and Swedish Economic Crime Authority combat cybercrimes in this area. The result show that the main security risk with BankID is the customers that can be deceived. Perpetrators use different methods to get access to another individuals BankID. Regarding how the police force and Swedish Economic Crime Authority combat crimes against electronical identification, the result is partly defective due to that the Swedish Economic Crime Authority not being represented in this thesis. However, from the police perspective, they investigate fraud regarding BankID as all other crimes but it has in general a lower priority within the authority. The police cooperate with different actors and help both with development of the product security and inform customers about safety and risks regarding BankID. en_US
dc.format.extent 25 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject BankID en_US
dc.subject Cybercrime en_US
dc.subject Electronical Identification en_US
dc.subject Fraud en_US
dc.subject Identity Related Crimes en_US
dc.subject Identity Fraud en_US
dc.subject Identity Theft en_US
dc.title Cybercrime Using Electronical Identification en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Lilja, My
dc.contributor.supervisor Svensson, Robert
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Kriminologi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics