Concept Development of Weather Protection for a Payment Terminal

DSpace Repository

Concept Development of Weather Protection for a Payment Terminal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Concept Development of Weather Protection for a Payment Terminal
Author Nguyen, Dannio ; Abu-Zarour, Amro
Date 2019
English abstract
The demand of smart solutions and automation of machines that can reduce human labor for improved efficiency and safety has been increasing in the recent years. In order to obtain competitive and sustainable products for the global market today, the products must be adapted to withstand various weather conditions. The products containing electronics are one of the most vulnerable in this context. This bachelor thesis is the result of a project done at Malm¨o University in cooperation with Dover Fueling Solutions. This thesis describes a product development process with a purpose to develop a design concept for an optional weather protection for a freestanding payment terminal. The goal of the project is to produce manufacturing documentation and a prototype. Later on, the scope of the project was extended due to an insight requirement governed by the Payment Card Industry Security Standards Council that the payment terminal needed to fulfill. The final concept suggests a reformed design of the existing payment terminal and the addition of new components. An optional protection has been added to protect the card reader and the numeric keypad from rain, snow, moisture, salt spray, and gas fumes. A cover is also added to protect the receipt outlet from the mentioned weather conditions and chemicals. The developed components are optional, and the changes that have been done to the payment terminal has not affected the original design considerably. The cover to protect the card reader and numeric keypad can be opened and closed manually. It can also stay open by an electromagnet and be released when the payment terminal is idle. The result of this project shows that the existing payment terminal can be weather protected with minor changes to its original design, and with the addition of the optional protection.
Swedish abstract
Behovet av smarta lösningar och automatisering av maskiner som kan recudera mänsklig arbetskraft för en förbättrad effektivitet och säkerhet har ökat i de senaste åren. För att idag få konkurrenskraftiga och hållbara produkter för den globala marknaden måste produkterna vara anpassade för olika väderförhållanden. Elektroniska produkter är en av mest de utsatta vid detta sammanhang. Detta examensarbete är resultatet av ett projekt utfört vid Malmö universitet i samarbete med Dover Fueling Solutions. Detta examensarbete beskriver en produktutvecklingsprocess med syfte att utveckla ett väderskydd för en fristående betalningsterminal. Målet med projektet är att ta fram tillverkningsunderlag och en prototyp. Omfattningen av detta projekt utökades vid senare skede till att även integrera ett insynsskydd i väderskyddet för att uppfylla ett insynskrav som är satt av Payment Card Industry Security Council. Det slutliga konceptet föreslår en ändring av den nuvarande betalningsterminalen. Ett valbart skydd framställs för att skydda kortläsaren och det numeriska tangentbordet samt ett skydd för att skydda urtaget för kvitto. De framtagna komponenterna är valbara och alla ändringar som har gjorts i betalningsterminalen är inte signifikanta och har inte påverkat den ursprungliga designen avsevärt. Skyddet för kortläsaren och det numeriska tangentbordet kan öppnas och stängas manuellt samt med hjälp av en elektromagnet. Resultatet av detta projekt visar att den befintliga betalningsterminalen kan vara väderskyddad med få justeringar av dess ursprungliga design tillsammans med ett väderskydd som är valbart.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29144 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics