CYKELLOGISTIK: EN INNOVATION FÖR MER HÅLLBARA URBANA GODSTRANSPORTER. EN STUDIE OM CYKELLOGISTIKEN I MALMÖ

DSpace Repository

CYKELLOGISTIK: EN INNOVATION FÖR MER HÅLLBARA URBANA GODSTRANSPORTER. EN STUDIE OM CYKELLOGISTIKEN I MALMÖ

Details

Files for download
Icon
Thesis
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title CYKELLOGISTIK: EN INNOVATION FÖR MER HÅLLBARA URBANA GODSTRANSPORTER. EN STUDIE OM CYKELLOGISTIKEN I MALMÖ
Author Söderström, Kristine ; Samir Ismail, Dina
Date 2019
English abstract
This study examines cycle logistics and how the phenomenon can contribute to a more sustainable city logistics. This partly by exploring how cycle logistics is presented as a sustainable solution in previous research and by studying how the municipality and transport and logistics companies in Malmo relate to the phenomenon. This study investigates, with the help of previous research and different theories, how the actor constellation in Malmo views cycle logistics and which measures are required to contribute to a sustainable change for urban freight transport. The method used is a qualitative interview survey. The results of this study show that the municipality needs to introduce restrictions in the form of for instance time constraints and increased parking fees to be able to contribute to a sustainable change for urban freight transport. The results also show that a change in accordance with the study’s theoretical starting point can be observed in accordance to last mile deliveries for city logistics where cycle logistics as a phenomenon is starting to appeal to more and more actors in the transport and logistics industry.
Swedish abstract
Denna studie undersöker cykellogistiken och hur fenomenet kan bidra till en mer hållbar citylogistik. Undersökningen sker genom att dels utforska hur cykellogistiken presenteras som en hållbar lösning inom den tidigare forskningen samt genom att studera hur kommunen samt transport- och logistikföretagen i Malmö förhåller sig till fenomenet. Med hjälp av den tidigare forskningen och olika teorier utreder vi hur aktörskonstellationen i Malmö ser på cykellogistiken samt vilka åtgärder som krävs för att bidra till en förändring för hållbara urbana godstransporter. Undersökningsmetoden som tillämpas i studien är en kvalitativ intervjuundersökning. Studiens resultat visar att kommunen behöver införa restriktioner i form av bland annat tidsbegränsningar och höjda parkeringsavgifter för att kunna bidra till en omställning för urbana godstransporter. Resultatet visar även att det i enlighet med studiens teoretiska utgångspunkt går att observera en förändringsprocess inom citylogistiken och för last mile leveranser där cykellogistik som fenomen börjar tilltala allt fler aktörer inom transportoch logistikbranschen.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject citylogistik
cykellogistik
lastcyklar
last mile leveranser
urbana godstransporter
Handle http://hdl.handle.net/2043/29150 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics