Usability and Trust in E-health applications

DSpace Repository

Usability and Trust in E-health applications

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Usability and Trust in E-health applications
Author Mårtensson, Jessica ; Nilsson, Cajsa
Date 2019
English abstract
Technology is a big part of today's society. At this time more things and services become digitized, now even healthcare. This thesis will introduce you to e-health and how digitized healthcare will affect the doctor-patient relationship and the trust issue that may occur. E-health applications need to be user-friendly and easy to use. The user needs to feel comfortable and safe. To investigate the cross-channel user experience we compared the two different flows: in-person appointment and video session. There are many different providers for e-health applications in Sweden, most popular are Kry and Min Doktor. This digitizing not only affects the patients, the doctors are equally involved. We questioned doctors about their approach towards assistance through an application. A questionnaire was done to gather information about the patient's relationship and usage of e-health applications. The questionnaire showed that there are some divided opinions regarding e-health applications. Some patients think that e-health applications will benefit society and may use an e-health application for minor complaints. Other patients are strongly against e-health, and most of them agree that it is a waste of tax money. Another common reason against e-health is that patients think that their complaints are too complex or that they do not trust the doctor to provide them the accurate assistance through an application.
Swedish abstract
Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. E-hälsopplikationerna behöver vara användarvänliga och enkla att använda för patienterna. Patienterna behöver känna sig trygga och säkra. För att undersöka användarupplevelsen i de olika kanalerna jämförde vi de två olika flödena: personligt möte med videosamtal. Det finns många olika leverantörer av e-hälsoapplikationer i Sverige, Kry och Min Doktor är två av de mest populära. Digitaliseringen av sjukvården påverkar inte bara patienterna utan läkarna är lika involverade. För att få en läkares åsikt ställde vi ett par frågor till läkare om bedömning av patienter via videosamtal. Ett frågeformulär gjordes för att samla in information om patienternas förhållande, användning och erfarenhet av e-hälsoapplikationer. Frågeformuläret visade att det finns delade åsikter om e-hälsoapplikationerna. Vissa patienter tror att e-hälsapplikationerna kommer att gynna samhället och kan själva tänka sig att använda en e-hälsoapplikation för mindre åkommor. Andra patienter är starkt emot e-hälsa och de flesta av dem instämmer i att det är ett slöseri med skattepengar. En annan vanlig orsak emot e-hälsa är att patienter tycker att deras åkommor är för komplexa eller att de inte litar på att läkaren ger dem korrekt vård genom en applikation.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Usability
Trust
E-health
UX
Handle http://hdl.handle.net/2043/29157 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics