Sjuksköterskans kunskaper och färdigheter avseende hjärtlungräddning

DSpace Repository

Sjuksköterskans kunskaper och färdigheter avseende hjärtlungräddning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans kunskaper och färdigheter avseende hjärtlungräddning
Author Andersen, Thyge ; Brandt, Marcus
Date 2006
English abstract
Nurse’s knowledge and skills about cardio pulmonary resurrection are decisive for the patient’s possibilities to survive a cardiac arrest. The ability to quickly and efficient perform cardio pulmonary resurrection depends on the nurses knowledge and skill. The purpose of this study was to investigate nurses and nurse student's knowledge and skill in the practicing of in-hospital cardio pulmonary resurrection. The method used was to critically review 10 scientific articles on the subject. The results were then categorized into the following themes: Nurses knowledge / skill, quality assurance, frequents of education and independent training as an alternative. The research showed that nurses often lack sufficient knowledge and practical skills in carrying out successful cardio pulmonary resurrection.
Swedish abstract
Sjuksköterskors kunskaper och färdigheter avseende hjärtlungräddning är avgörande för patienters möjligheter att överleva vid ett hjärtstillestånd. Förmågan att reagera snabbt och utföra effektiv hjärtlungräddning är beroende av tillräcklig kunskap och färdighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka sjuksköterskors och sjuk-sköterskestudenters kunskap och färdighet i utövandet av hjärtlungräddning inom slutenvård. Metoden som användes var en kritisk granskning av tio vetenskapliga artiklar i ämnet. Resultatet indelas i följande teman: sjuksköterskans kunskap/färdighet, kvalitetssäkring, utbildningsfrekvens samt självständig träning som alternativ. Det visar sig att sjuksköterskor ofta saknar tillräcklig kunskap och praktisk färdighet i att utöva framgångsrik hjärtlungräddning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hjärtlungräddning
Färdighet
Kunskap
Sjukhus
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/2916 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics