Mobile Sensor Gateway

DSpace Repository

Mobile Sensor Gateway

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mobile Sensor Gateway
Author Forsberg, Linus ; Falkenström, Maximilian
Date 2019
English abstract
This thesis describes the process of creating a platform-independent mobile application for connecting mobile devices to wireless sensors using Bluetooth Low Energy, collecting data from connected sensors and uploading the collected data to a cloud storage service. As consumers and researchers use more sensors and other Bluetooth-devices, [1] one could argue that there is a need for simpler and standardised solutions to working with these. A literature study has been conducted where information on related research has been collected and important information about the necessary software components has been evaluated. In combination with the literature study, an IT artefact has been developed in the form of a mobile application that has been tested according to collected requirements to ensure the application's functionality. The purpose of this work is to contribute with a clear scientific process over what is required to create a mobile application of this kind and what potential difficulties exist in present-day design of this type of applications. The results show that some manufacturers may not be following the standards for Bluetooth data communication, thus making it hard to write generalized methods for retrieving data from sensors of any type or manufacturer.
Swedish abstract
Den här uppsatsen beskriver processen av att skapa en plattformsoberoende mobilapplikation för att koppla upp mobila enheter mot trådlösa sensorer med hjälp av Bluetooth Low Energy, samla in data från uppkopplade sensorer och ladda upp den insamlade datan till en molnlagringstjänst. Allt eftersom konsumenter och forskare använder fler sensorer och andra Bluetooth-enheter, [1] ökar behovet av simplare och standardiserade lösningar för att arbeta med dessa. En litteraturstudie har genomförts där information om närliggande forskning insamlats och viktig information om de nödvändiga mjukvarukomponenter som krävs har utvärderats. I kombination med litteraturstudien har en IT-artefakt utvecklats i form av en mobilapplikation som har testats utefter insamlade krav för att säkerställa applikationens funktionalitet. Syftet med det här arbetet är att tydliggöra och konkretisera en mjukvaruutvecklingsprocess som kan användas för att skapa en mobilapplikation av det här slaget, samt vilka potentiella svårigheter som finns i dagsläget med att utforma den här typen av applikationer. Resultaten visar att en del tillverkare inte följer standarden för Bluetooth-kommunikation, detta gör det svårt att skriva generaliserade metoder för att hämta data från sensorer av alla typer och från samtliga tillverkare.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Bluetooth Low Energy
Sensors
Cross platform mobile application
Cloud storage
Internet of Things
Handle http://hdl.handle.net/2043/29178 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics