Vault: Exploring the effects of social and collaborative platforms in a mobile relational learning application

DSpace Repository

Vault: Exploring the effects of social and collaborative platforms in a mobile relational learning application

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vault: Exploring the effects of social and collaborative platforms in a mobile relational learning application
Author Åckerström, Fredrik ; Johansson, Niklas
Date 2019
English abstract
Mobile devices is today a big part of our lives and it has changed how we do our everyday activities, such as reading a book or watching our favorite show. This has also caused changes in our education or more specifically how we learn and teach others [1]. The fast growth of technology has had a big effect on our education, which has led to the adaption of both the structure of education as well as the educational materials [1,2]. The development of technology has also allowed for it to combine with learning techniques, such as collaborative learning. Collaborative learning is based on the concept that the natural way to learn is by communicating with each other [4]. Collaborative learning is connected to the social aspects, where the big rise of social platforms have shown that they can be a new and more present-day education area. The interactions on these platforms have proved to be able to help create a new digital area of knowledge [29]. In this thesis there was a continuation of development of the Android application Vault. Vault is built upon the philosophies of mobile learning, relational learning and parkour. Mobile learning allows for people to learn at any time wherever they are [3]. In relational learning the traditional student and teacher relationship doesn’t exist, where instead everyone learns from each other by sharing ideas and experiences [6]. Parkour, also known as the art of movement [27], is a philosophy where people share experiences as they learn and find different paths to display their skills [28]. Parkour also have a focus on repeating what other people have done. The features implemented in the further development of Vault was decided by an application analysis where social and collaborative platforms were analysed. It was then examined how these features could be integrated with the philosophies that Vault was built upon. Vault was later tested on two physical education teachers which both had ten days to test out the application with its new features after which a interview followed. The goal of the interviews were to get information about how the new features affected the learning and user experience compared to the old version produced by Linderman’s thesis [5].
Swedish abstract
Mobila enheter är idag en stor del av våra liv och har förändrat hur vi gör många av våra vardagsaktiviteter, såsom att läsa en bok eller att se sitt favoritprogram. Detta har också lett till förändringar i våra utbildningar eller mer specifikt hur vi lär oss och lär ut till andra [1]. Den snabba tillväxten av teknologi har haft en stor påverkan på vår utbildning, vilket har lett till en anpassning av både strukturen av utbildningar och dess material [1, 2]. Teknologins utveckling har också möjliggjort den att kombineras med inlärningstekniker, som kollaborativ inlärning. Kollaborativ inlärning är baserat på konceptet att det naturliga sättet att lära sig är genom att kommunicera med varandra [4]. Kollaborativ inlärning är sammankopplat med de sociala aspekterna, där den stora uppgången av sociala plattformar har visat att de kan vara ett nytt och mer modernt utbildningsområde. Interaktionerna på dessa plattformarna har visat sig kunna skapa ett nytt digitalt område av kunskap [29]. I denna uppsats så fortsatte utvecklingen av en Android-applikation kallad Vault. Vault är byggd på filosofierna mobile learning, relational learning och parkour. Mobile learning tillåter människor att lära sig var de än befinner sig [3]. I relational learning så existerar inte den traditionella student-lärarrelationen, där alla istället lär sig av varandra genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter [6]. Parkour, vilket även är känt som konsten av rörelse, är en filosofi där människor delar med sig av upplevelser medans de lär sig och hittar nya vägar att visa sina färdigheter [28]. Parkour har även ett fokus på att upprepa vad andra har gjort. Funktionerna som implementerades i Vault var baserade på en applikationsanalys där sociala och kollaborativa plattformar blev analyserade. Det undersöktes sedan hur dessa funktionerna kunde integreras med filosofierna som Vault är byggd på. Vault testades sedan av två idrottslärare under 10 dagar för att utvärdera applikationen med dess nya funktioner där de sedan intervjuades. Målet med intervjuerna var att få information om hur de nya funktionerna påverkade inlärningen samt användarupplevelsen jämfört med den gamla versionen som var producerad av Lindermans uppsats [5].
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Mobile learning
Relational learning
Collaborative learning
Parkour
Mobile development
Social and collaborative platforms
Handle http://hdl.handle.net/2043/29180 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics