Cyklisters upplevda otrygghet i urban miljö – En studie med klusteranalys

DSpace Repository

Cyklisters upplevda otrygghet i urban miljö – En studie med klusteranalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Cyklisters upplevda otrygghet i urban miljö – En studie med klusteranalys
Author Persson Masud, Alexander ; Olsson, Viktor
Date 2019
English abstract
The municipality of Lund strives to be a leading municipality in Sweden regarding bicycle usage as a means of transportation. With the machine learning type cluster analysis, we want to examine the possibility of analysing data generated by cyclist in Lund in order to understand cyclists perceived insecurity in traffic. The purpose of performing cluster analysis was to more cost efficiently further enhance a safer environment for cyclists. We perform our analysis based on the K-means algorithm and further develop two different methods. The first method is based on Euclidian distance and the second method is based on the amount of datapoints in a given cluster. These methods control for the size of a cluster in order to match the geographical space we are working with such as roads and crossings. The Euclidian method generates clusters based on size in meters and the other method generates clusters based on amount of datapoints. In our experiment the result shows that the Euclidian method is more suited for cluster analysis. We also believe that the usability of cluster analysis with our methods isn't sufficient in order for us to believe that cluster analysis is more usable than none machine learning analysis. By adding additional variables to the data collection and comparing cluster analyses over time we believe that cluster analysis could be of more value.
Swedish abstract
Lunds kommun har som mål att vara en ledande kommun i Sverige när det kommer till att främja användandet av cykeln som transportmedel. Genom maskininlärningstypen klusteranalys undersöker vi om det är möjligt att analysera data generad av cyklister i Lund, för att kartlägga cyklisters upplevda otrygghet i trafiken. Syftet med att utföra klusteranalysen är att kostnadseffektivare kunna vidareutveckla en säker miljö för cyklister. Detta gör vi genom att baserat på algoritmen k-means utvecklat två olika ansatser. Dels en ansats baserad på euklidisk distans och en ansats som är punktbaserad. Dessa ansatser kontrollerar storleken på kluster för att matcha de geografiska ytor som vi arbetade med. Den euklidiska ansatsen genererar kluster baserat på storlek i meter medans den punktbaserade ansatsen genererar kluster efter antalet punkter i ett kluster. I våra experiment pekar resultaten på att den euklidiska ansatsen är bättre lämpad för klusteranalyser. Vi anser även att användbarheten av att utföra klusteranalyser med våra ansatser inte är tillräcklig för att klusteranalyser ska bli mer användbart än icke maskininlärningsbaserade analyser. Genom att komplettera ytterligare variabler i datamängden och jämföra klusteranalyser över tid så anser vi att klusteranalys kan få ett mervärde.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Maskininlärning
Icke övervakad maskininlärning
Klusteranalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/29186 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics