Effekter av marknadshyror i Sverige

DSpace Repository

Effekter av marknadshyror i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effekter av marknadshyror i Sverige
Author Ruge, Jenny ; Nilsson, Linnea ; Melin, Ulrica
Date 2019
English abstract
This study examines the effect of deregulation on the rental market. The effects that have been studied closer are the price, moving chains, segregation and construction.The purpose of the study is to form an understanding of how Sweden's renting system works today and how it affects the rental market. The work has been carried out with a qualitative method in which the essay's analysis and results are primarily based on semi-structured interviews with representation from the rental market in Skåne, to achieve a transparent picture of the market. The participants were questioned about what effects they believed deregulation of the rental market would lead to. The theoretical framework summarizes research from Finland, Germany and Norway to see how their rental markets were affected when they were deregulated. The study concluded that increased rental levels in Sweden would most likely result in a deregulation of the rental market. How this will be distributed across the country and the municipalities, on the other hand, is less clear. The rental levels on new properties are expected to remain unchanged as these are already in line with market demand. The study also concluded that building construction would generally increase in the most popular areas, as there is a higher demand. The lock-in effect decreases as tenants move away from apartments where the marginal value is too low, which means that the stock is used more efficiently. How market rentals will affect the segregation is difficult to predict. However, the findings show that this can lead to economic segregation, because lower-income individuals will live in less prominent areas with lower rental levels and higher-income individuals in higher in demand areas with high rental levels.
Swedish abstract
I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. Arbetet har genomförts med en kvalitativ metod där uppsatsens analys och resultat främst baseras på semistrukturerade intervjuer med företrädande från hyresmarknaden inom Skåne för att få en så transparent bild som möjligt. Respondenterna blev tillfrågade om vilka effekter de tror att en avreglering av hyresmarknaden hade lett till. Det teoretiska ramverket sammanfattar forskning från forskning från Finland, Tyskland och Norge för att se hur deras hyresmarknader påverkades när de avreglerades. Studien kom fram till att en höjning av hyresnivåerna i Sverige är det mest troliga resultat av att hyresmarknaden avregleras. Hur detta kommer fördela sig över landet och kommunerna är däremot mindre klart. Hyrorna på nyproduktion förväntas vara oförändrade då dessa redan motsvarar marknadshyror. Studien visade även att byggandet generellt kommer öka i de mest attraktiva områdena eftersom efterfrågan är störst där. Inlåsningseffekten minskar eftersom hyresgäster flyttar i från lägenheter där marginalnyttan är för låg vilket gör att beståndet utnyttjas effektivt. Hur marknadshyror kommer påverka segregationen är svårt att säkerställa. Studien visar dock att det kan dock leda till ekonomisk segregation eftersom att låginkomsttagare kommer bo i mindre efterfrågade områden med lägre hyresnivåer och höginkomsttagare i efterfrågade områden med höga hyresnivåer.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject reglering
avreglering
marknadshyra
fri hyressättning
hyressättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/29205 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics