Spontan och planerad vardagsmatematik i förskolan

DSpace Repository

Spontan och planerad vardagsmatematik i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Spontan och planerad vardagsmatematik i förskolan
Author Kozari, Vasiliki ; Lehning, Jessica
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur sex förskollärare synliggör, skapar en miljö och arbetar med matematik i förskolans verksamhet. Undersökningen gjordes genom att intervjua sex förskollärare på två förskolor i olika städer. Vi ville lyfta fram förskollärarnas uppfattningar om hur de synliggör matematiken i barnens vardag som till exempel i samlingen eller i tamburen. Vi pratade även om deras syn på miljöns betydelse för att barnen ska stimuleras och utvecklas i deras matematiska tänkande. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna är medvetna om att matematik finns överallt i barnens vardag och arbetar med både planerade och spontana situationer som uppstår i förskolan under dagen. Förskollärarna anser att deras uppdrag är att göra barnen medvetna om matematik genom att synliggöra den på olika sätt och genom att använda matematiska begrepp för att barn ska utveckla sin förståelse för ämnet. De arbetar även målmedvetet med att skapa en miljö och material utifrån barnens behov och intresse. Studiens frågeställningar besvarades utifrån två teoretiska perspektiv; det sociokulturella perspektivet och det pragmatiska perspektivet, i relation till tidigare forskning exempelvis Alan Bishops sex matematiska ramverk.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29209 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics