Svensklärares identifikation av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på gymnasieskola

DSpace Repository

Svensklärares identifikation av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på gymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svensklärares identifikation av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på gymnasieskola
Author Persson, Kristina
Date 2006
Swedish abstract
Sammandrag: Syftet med min undersökning är att på två gymnasieskolor undersöka några verksamma svensklärares kunskap om och inställning till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jag vill även belysa om svensklärarna och skolorna har någon handlingsplan när det gäller hantering och bemötande av elever med läs- och skrivsvårigheter. Metoden är kvalitativa intervjuer med tre svensklärare och en speciallärare från vardera skola. Resultatet visar att svensklärarna saknar möjligheter och kunskap för att identifiera dessa elever. Varken skolorna eller svensklärarna har någon handlingsplan hur de skall gå till väga eller bemöta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En viktig slutsats är att mer utbildning är en nödvändighet för att kunna hjälpa dessa elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasiet
läs-och skrivsvårigheter
kunskap
inställning
handlingsplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2922 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics