Färskvaror, automation och framtiden

DSpace Repository

Färskvaror, automation och framtiden

Details

Files for download
Icon
Main Thesis Document
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Färskvaror, automation och framtiden
Author Eldh, Philip ; Närsten, Olliver
Date 2019
English abstract
There’s currently a strong demand, national and international, for a more effective use of resources and perishable goods, among those behind this demand is the Swedish government, the UN and the daily grocery business interest group, Svenskt Näringsliv. At the same time the environmental protection agency in Sweden reports that 1.3 million tons of food are thrown away yearly and that 40% of this originates from the end consumer and the daily grocery business. This problem occurs even though the daily grocery business operates with automated ordering systems (AOS). With this as a starting point the authors have, using evidence-based management methods, interviews and observations, studied the current stat of the Swedish grocery chain Axfood’s AOS, called Autoorder (AO) from an inventory management-based perspective. This resulted in a simple prototype model, where the dynamic modelling of inventory management took center, to act as a foundation for future research within AOS.
Swedish abstract
Det finns för närvarande en stark, nationell och internationell, efterfrågan på effektivare bruk av resurser och färskvaror, bland annat från svensk dagligvaruhandel, den svenska regeringen och FN. Naturvårdsverket visar samtidigt att i Sverige så slängs cirka 1.3 miljoner ton mat årligen och att 40% av detta slängs i konsument och butiksled. Detta till trots att dagligvaruhandeln har automatiserade inköpssystem, så kallade Automatiska Ordersystem (AOS). Med utgångspunkt ur dessa system har författarna undersökt, med hjälp av evidensbaserad managementmetodik, intervjuer och observation, Axfoods AOS, Autoorder (AO) utifrån ett inventory managementperspektiv hur systemets nuläge ser ut samt utvecklat en prototyp-modell. Dynamiken av systemet låg fokus, utifrån teoretisk applicering från nutida forskning inom Inventory management. Studien resulterade i teoretisk prototyp som ämnar att bidra till underlag för vidare forskning av AOS.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject SCM
Bullwhip
AOS
Inventory Management
Automatiserade ordersystem
Informationssystem
Dagligvaruhandeln
Dynamiska modeller
Handle http://hdl.handle.net/2043/29247 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics