“Du är ju kille, du ska ha ärr”

DSpace Repository

“Du är ju kille, du ska ha ärr”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Du är ju kille, du ska ha ärr”
Author Olsson, Sanna
Date 2019
Swedish abstract
Detta är en jämförelsestudie mellan två olika förskolor (en kommunal och en kyrklig) i olika regi som behandlar hur förskollärare och förskolechefer resonerar/talar kring arbetet med genus i förskolan. Frågeställningarna som kommer besvaras i detta arbete lyder: • Hur resonerar/talar förskollärare och förskolechefer kring genus? • Hur jobbar förskolorna för att bryta de stereotypiska könsrollerna? • Vilken roll spelar förskolornas olika styrning för hur de arbetar med genus? Med hjälp genusteorier, miljön som den tredje pedagogen och teorier om att bli sig själv har jag analyserat min empiri. Det är genom inspelade intervjuer som empirin samlats in och jag har därefter transkriberat allt material. Resultatet visar på att trots förskolornas olikheter i såväl regi som geografisk lokalisering så är genusarbetet liknande. Skillnaderna ligger till störst del i lokalerna och i pedagogernas tankesätt. Den kommunala förskolan jobbar på ett sätt, som utifrån kan anses politiskt korrekt - att de resonerar/talar kring genus med stöd från forskning och vetenskap, medan den kyrkliga förskolan mer förlitar sig på personliga erfarenheter och kollegiala samtal.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus
Förskola
Traditionella könsroller
Kön
Handle http://hdl.handle.net/2043/29269 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics