Kunskap i en konstnärlig process

DSpace Repository

Kunskap i en konstnärlig process

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kunskap i en konstnärlig process
Author Håkansson, Fredrik
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att reda ut vad för kunskaper som möjligen kommer fram och hur elever konstruerar kunskap via en konstnärlig process. Jag följer under ett halvårs tid eleverna i årskurs nio på en skola som arbetar i projektform tillsammans med en konstnär. Min metod är att observera hur eleverna förhåller sig mellan ett innehåll – att veta, känna till, förstå och ett görande – olika former av färdigheter samt hur kunskapskonstruktionen kan ske via en resa mellan det bekanta och det obekanta. Mitt arbete visar att via en konstnärlig process i en pedagogisk miljö har eleven möjlighet att konstruera olika former av teoretiska och produktiva kunskaper såväl som praktisk klokhet. Min slutsats är dock att det kanske viktigaste eleven lära sig av ett skapande projektarbete är själva metoden; en form av strategisk kunskap. Skolan kan bli ett forum för att utveckla kreativ kompetens; förmågan att hitta nyskapande och produktiva lösningar på problem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kunskap
konstnärlig process
kreativ kompetens
estetiska läroprocesser
Handle http://hdl.handle.net/2043/2927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics