"Alla ska få vara en del av en gemenskap på sina egna premisser" En studie om förskollärarens tolkningar gentemot specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering

DSpace Repository

"Alla ska få vara en del av en gemenskap på sina egna premisser" En studie om förskollärarens tolkningar gentemot specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Alla ska få vara en del av en gemenskap på sina egna premisser" En studie om förskollärarens tolkningar gentemot specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering
Author Söderström, Jennica
Date 2019
Swedish abstract
I den här uppsatsen är utgångspunkten att belysa förskollärares resonemang kring begreppen specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering, samt hur de arbetar för att skapa en inkluderande verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt är positiv socialpsykologi. En kvalitativ intervju-metod har genomförts med fyra olika förskolor med 12 medverkande pedagoger. Syftet med föreliggande studie är att bidra med nya sätt att tänka kring de centrala begreppen specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd, inkludering, och hur man kan arbeta med inkludering i verksamheten samt att ge en kunskapsutveckling inom förskolan. Studien har en utgångspunkt två frågeställningar; • Hur resonerar förskollärare kring specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering? • Hur beskriver förskollärarna hur de arbetar med att skapa en inkluderande verksamhet? Det övergripande resultat visar på att respondenterna utmanar den socialpsykologi som ofta råder i förskolan och att de använder sig av positiv socialpsykologiskt perspektiv när de diskuterar frågeställningarna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
barn i behov av särskilt stöd
inkludering
positiv socialpsykologi
normer
roller
attribution
Handle http://hdl.handle.net/2043/29270 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics