"I am my own Che Guevara. I do my own revolution." ("Jag är min egen Che Guevara. Jag gör min egen revolution") Ett identitetsskapande arbete för två avgångselever med KME som huvudämne vid Lärarutbildningen, Malmö högskola.

DSpace Repository

"I am my own Che Guevara. I do my own revolution." ("Jag är min egen Che Guevara. Jag gör min egen revolution") Ett identitetsskapande arbete för två avgångselever med KME som huvudämne vid Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "I am my own Che Guevara. I do my own revolution." ("Jag är min egen Che Guevara. Jag gör min egen revolution") Ett identitetsskapande arbete för två avgångselever med KME som huvudämne vid Lärarutbildningen, Malmö högskola.
Author Dahlström, Sandra ; Tinghammar J, Gabriella
Date 2006
Swedish abstract
Det finns, och kommer att finnas, olika sätt att arbeta som KME-lärare beroende på vem man är, vilka intressen man har, vad man vill, vilket sammanhang man söker sig till eller hamnar i. Varje blivande KME-lärare behöver bena upp vad kunskapsområdet KME kan betyda i den pedagogiska verksamheten och ett examensarbete ger utrymme för en sådan fördjupad undersökning. Vad finns det för innehåll i begreppen kultur, medier, estetik? (www.mah.se, c) Huvudämnet Kultur, Medier, Estetiska uttrycksformer är en ny inriktning på Lärarutbildningen, Malmö högskola, och vi är två studenter som avslutar vår sista termin på denna utbildning. För att få en större förståelse för vad begreppen kultur, medier, estetiska uttrycksformer kan innefatta, och även frihet, individ/ kollektiv och identitet, har vi valt att fokusera vårt examensarbete på dessa begrepp. Syftet med uppsatsen är att visa på hur man kan använda oss av begreppen i skolan. Vi vill också studera hur den plattform som redogör för tankar kring vår utbildning och profession använder sig av begreppen, men också hur styrdokumenten för grundskolan behandlar begreppen. Detta vill vi göra för att lättare kunna identifiera oss som KME-lärare i framtiden. Dessutom använder vi oss av begreppen när vi redovisar en uppgift vi deltagit i under vår utbildning och en uppgift som vi utför tillsammans med ett antal elever på en skola i Malmö. Med hjälp av att vi studerat litteraturen och kopplat litteraturstudierna till de praktiska uppgifterna har vi kunnat visa på hur vi har kunnat använda oss av begreppen i skolans värld.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject KME
Handle http://hdl.handle.net/2043/2928 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics