Det mångprofessionella elevhälsoteamet samt studie- och yrkesvägledarens roll

DSpace Repository

Det mångprofessionella elevhälsoteamet samt studie- och yrkesvägledarens roll

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det mångprofessionella elevhälsoteamet samt studie- och yrkesvägledarens roll
Author Adamsson, Irena Ch V
Date 2019
Swedish abstract
Studien syftar dels till att undersöka hur samverkan respektive samarbete kan ske utifrån arbetet med elevhälsoteam (EHT). Dels att lyfta fram hur hälsofrämjande och förebyggande arbete kan ske i de perspektiven. Studiens frågeställningar handlar om hur olika yrkeskategorier ser på sina egna och på andras uppdrag inom EHT i relation till samarbete och samverkan i skolan och externt. Tidigare forskning beskriver internationella och nationella perspektiv utifrån syftet med studien. Interaktionsteori och systemteori är teoretiska utgångspunkter som båda lyfter fram samspel som essentiellt i mänskliga sammanhang. Metodval är hermeneutik vilket är en tolkningslära. Metoden grundas på sex intervjuer med olika yrkeskategorier. Viktigaste resultat av undersökningen visar att samverkan respektive samarbete ger insyn i varandras uppdrag inom EHT. Att samverkan respektive samarbete kan tolkas ha olika innebörd och uppfattas olika. Att det är önskvärt med mer samarbete mellan EHT och skolan i övrigt kring övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förebyggande, hälsofrämjande, samarbete, samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/29282 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics