Framtidsfullmakter och traditionella fullmakter

DSpace Repository

Framtidsfullmakter och traditionella fullmakter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Framtidsfullmakter och traditionella fullmakter
Author Danielsson, Lisa ; Nilsson, Marie Louise ; Scholander, Anton
Date 2019
English abstract
At some point in a lifetime it is likely that one would be affected by an impaired health condition, of course to which degree and affect varies. The 1 of july 2017 a law was established concerning future power of attorney and it was meant to complement the already existing laws about trustees and traditional power of attorneys. Where the execution is thought to be similar as of an ordinary power of attorney but in this instance it is meant to be written in beforehand, before it is meant to be used, to facilitate in a situation where one can not care for their personal and economical matters because of a lasting reduced state of health. This new law will allow the individual capacity to alone decide who to be appointed as the future power of attorney and also the extent to what this attorney may do and what authority it has to do what. This study aims to do a comparative investigation of future power of attorney and power of attorney and other forms of deputies and trustees. It also aims to illustrate the advantages respectively disadvantages, also similarities and differences between the different kinds.
Swedish abstract
Någon gång i livet drabbas av ett försämrat hälsotillstånd är mycket vanligt, men vilken typ och omfattning sjukdomen genererar varierar givetvis. Den 1 juli 2017 stiftades en lag om framtidsfullmakter som är tänkt att vara ett komplement till ställföreträdarskap och de traditionella fullmakterna. Dessa är tänkta att användas likt en fullmakt men den skillnaden att framtidsfullmakten kommer skrivas i förtid, innan den ska träda i kraft. Detta för att underlätta den dagen man blir försatt i en varaktig sjukdom och inte längre kan råda över sina ekonomiska eller personliga angelägenheter. Denna nya lag kommer att ge utrymme för den enskilde att själv låta besluta över vem som ska utses som den framtida fullmaktshavaren och även omfattningen kring behörigheten samt befogenheten kring fullmakten. Uppsatsens grund syftar till att göra en komparativ utredning avseende framtidsfullmakter och de olika typer av traditionella fullmakter samt ställföreträdarskap som finns. Uppsatsen syftar även till att ta fram de fördelar respektive nackdelar och klargöra vad som skiljer framtidsfullmakter från de traditionella fullmakter och ställföreträdarskap som finns idag.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject framtidsfullmakt
fullmakt
god man
förvaltare
ställföreträdare
future power of attorneys
power of attorneys
trustee
deputy
Handle http://hdl.handle.net/2043/29294 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics