Den grafiska designern i kollaboration med användare

DSpace Repository

Den grafiska designern i kollaboration med användare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den grafiska designern i kollaboration med användare
Author Harrysson, Ian
Date 2019
English abstract
Graphic design concepts often seem to rely on the graphic designers’ artistic talent and intuitive abilities, offering little to no space for including end-users in the graphic design process. At the same time, human centered design is at a peak of interest within the field of design research, an aspect in which graphic design seems to be lagging behind. The research question in this essay is `how can graphic designers include end-users as co-creators in a design process?´. The essay explores the practice of human centered design and aims to develop knowledge about how graphic designers can collaborate with end-users in the development of graphic design concepts. Through approaches such as Participatory Design and Co-design a workshop within collaborative exploration was arranged and held. Design driven activities for the production of knowledge were explored. The study shows that the end-users were able to feel like co-creators of information, but that further development of the activities applied in the workshop is needed for the end-users to feel like co-creators of an artefact. The study also shows that in order for the graphic designer to be able to arrange and facilitate a workshop for collaborative exploration, the graphic designer needs further knowledge about human centered design. This knowledge could be provided during the time of study.
Swedish abstract
Utformningen av grafiska kommunikationshandlingar grundar sig ofta på en grafisk designers konstnärliga och intuitiva förmåga, vilket skapar litet till inget utrymme för inkludering av användaren i utvecklingen av en designlösning. Samtidigt tar användarcentrerade metoder en allt större plats inom design och designforskning, ett område där grafisk design verkar ligga efter andra designpraktiker. Denna uppsats bygger på frågeställningen: hur kan grafiska designers inkludera användare som medskapare i en designprocess? Uppsatsen utforskar tillämpningen av användarcentrerade designmetoder och syftar till att utveckla kunskap om hur en grafisk designer kan samarbeta med sina användare i utvecklingen av en grafisk designlösning. Genom tillvägagångsätt såsom Participatory Design och Co-design anordnades en sammankomst för gemensam utforskning av gränssnittsdesign. Designdrivna aktiviteter för kunskapsproduktion tillämpades i medskapandet med potentiella användare. Undersökningen visar på att användarna kunde känna sig som medskapare av information, men att ytterligare utveckling av workshopens aktiviteter är aktuellt för att de ska känna sig som medskapare av en artefakt. Undersökningen påvisar också att kunskapsutveckling krävs för att den grafiska designern ska ha den kompetens som behövs för att utforma och leda en sammankomst för gemensam utforskning, vilket kan ske om liknande användarcentrerade designmetoder introduceras redan under studietiden.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Användare
Co-design
Participatory Design
Användarcentrerad design
Grafisk design
Deltagande workshop
Handle http://hdl.handle.net/2043/29312 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics