Systolisk vänsterkammarfunktion hos barn före och efter kirurgisk korrektion av medfödd anomal vänster koronar artär från arteria pulmonalis

DSpace Repository

Systolisk vänsterkammarfunktion hos barn före och efter kirurgisk korrektion av medfödd anomal vänster koronar artär från arteria pulmonalis

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Systolisk vänsterkammarfunktion hos barn före och efter kirurgisk korrektion av medfödd anomal vänster koronar artär från arteria pulmonalis
Author Berggren, Sofia
Date 2019
English abstract
A retrospective study performed on ALCAPA patients who were diagnosed at Skåne University Hospital in Lund. The aim of the study was to evaluate the systolic left ventricular function pre- and post-surgical correction. The systolic function was studied using echocardiography which was performed at both enrolment and discharged of the patient. The echocardiographic measurements that was used were amongst other ejection fraction and fractioning shortening in percent. The result of the study was that the systolic function was improved in all children who were surgical corrected after being diagnosed with ALCAPA.
Swedish abstract
En retrospektiv studie utfördes på ALCAPA patienter som diagnostiserats på Skånes universitetssjukhus i Lund. Studien gick ut på att studera den systoliska vänsterkammarfunktionen före och efter operation. Den systoliska funktionen undersöktes genom att utföra mätningar på ekokardiografiska undersökningar som utförts vid in och utskrivning av patienten. De ekokardiografiska mätningarna som användes var bland annan ejektionsfraktion och förkortnings grad i procent. Resultatet från studien visade på att den systoliska vänsterkammarfunktionen hos samtliga barn som kirurgiskt korrigerades efter de blivit diagnostiserade med ALCAPA förbättrades.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject ALCAPA
kirurgisk korrektion
LCA
systolisk funktion
vänsterkammarfunktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/29324 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics