“Vi är viktiga för förskolan!” - En uppsats om hur vikarien upplever och hanterar sin roll i förskolan

DSpace Repository

“Vi är viktiga för förskolan!” - En uppsats om hur vikarien upplever och hanterar sin roll i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Vi är viktiga för förskolan!” - En uppsats om hur vikarien upplever och hanterar sin roll i förskolan
Author Hansson, Nina ; Pålsson, Kajsa
Date 2019
Swedish abstract
Fokus i media ligger på stora barngrupper, bristen på utbildad personal samt den ordinarie personalens arbetssituation inom förskolan. Vår upplevelse från den verksamhetsförlagda utbildningen har gjort oss nyfikna på hur vikarien upplever sin roll och plats i förskolans verksamhet med tanke på de diskussioner som förs i media. Syftet med denna studie är att undersöka hur vikarien upplever och hanterar sin roll och situation i förskolan. Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer via videosamtal och som analysverktyg har vi utgått från fenomenologisk teoribildning som har en filosofisk inriktning. Denna teori lämpar sig väl för att få inblick i hur människor upplever sin vardag. Analysarbetet har baserats på både ljudinspelning samt transkribering av intervjuer. Resultatet i uppsatsen visar att vikarierna upplevde sin roll i förskolan som viktig då deras närvaro möjliggör att verksamheten kan fortsätta fungera samt avlastar den ordinarie personalen. Vikarierna upplevde att de blev bemötta på olika sätt inom förskolans verksamhet, detta visade sig till stor del vara på grund av att vikarierna inte vistades på samma förskola en längre tid, även utbildning, arbetsbelastning och vikarieomsättning visade sig ha betydelse. Resultatet visar även att vikarierna har en uppfattning av hur arbetssysslor ska utföras medan ordinarie personal kan ha en annan uppfattning. Vikarierna upplevde att de saknar information som skulle kunna underlätta deras arbete. Resultatet visar att vikarierna i hög utsträckning använde sig av olika strategier för att hantera och orientera sig i förskolans verksamhet. De strategier som vi fann har vi valt att kalla “Den vetgirige vikarien”, “Vikarien som barnvakt”, “Den handlingskraftiga vikarien” och “Den passiva vikarien”.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fenomenologi, förskola, intervju, upplevelser, vikarier
Handle http://hdl.handle.net/2043/29347 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics